12. TABULAS

12.2. Tabulas elementi

Kad tabulas struktūra izveidota un teksta kursors novietots kādā no tabulas šūnām, vertikālajā mērjoslā redzamas tabulas rindu atdalītājzīmes 1, bet horizontālajā mērjoslā – tabulas kolonnu atdalītājzīmes 2, kas izvietotas atbilstoši tabulas rindām un kolonnām.

3

Izveidotai tabulai ir virkne elementu, kuri jāpazīst, lai varētu pietiekami veikli strādāt ar tabulu. Svarīgākie no tiem – tabulas rinda, tabulas kolonna, tabulas šūna, kā arī šūnas satura beigas, rindas beigas, tabulas pārvietošanas un tabulas izmēru mainīšanas rīki.

Kontūrlīnijas (Borders) un palīglīnijas (Gridlines)

Standarta variantā tabulas šūnām ir ½ punktu platas nepārtrauktas kontūrlīnijas apmales (Borders), kas var tikt nodrukātas:

4

Ja kontūrlīnijas noņem, kļūst redzamas šūnas ierobežojošas palīglīnijas (Gridlines):

5

Palīglīnijas netiek drukātas un, ja vēlas, tās var apslēpt, piespiežot konteksta Table Tools cilnes Layout lappuses grupas Table pogu 6:

7

Palīglīniju apslēpšanu atsauc, vēlreiz piespiežot konteksta Table Tools cilnes Layout lappuses grupas Table pogu 8.

Beigu pazīmes

Šūnas satura un tabulas rindas beigu pazīmes11ir zīmes, kas redzamas tikai uz ekrāna un netiek drukātas.

Šūnas malas

Tāpat kā tekstam lappusē arī teksta un citu objektu novietojumam šūnā paredzētas atkāpes no šūnas malām. Šīs atkāpes var mainīt.

Tabulas pārvietošanas un izmēru mainīšanas rīki

Tās ir speciālas zīmes:

  • 9 (novietota tabulas kreisajā augšējā stūrī) - pārvietošanai;
  • 10 (novietota tabulas labajā apakšējā stūrī) - tabulas izmēru mainīšanai.

Šīs zīmes kļūst redzamas, ja peles rādītājs novietots jebkurā tabulas vietā, un ar tām tabulu var pārvietot vai mainīt visas tabulas izmērus, saglabājot tās sadalījuma proporcijas.