10. MATEMĀTISKU IZTEIKSMJU RAKSTĪŠANA

10.5. Formulu izveidošanas un rakstīšanas piemēri

Formulu sastādīšanas tehniku visvieglāk ir iemācīties, strādājot ar konkrētiem piemēriem. Pirmie piemēri ir apskatīti detalizēti, bet tālākajos – tikai jaunais un sarežģītākās vietas.

Parādīta formulu sastādīšana ar konteksta Equation Tools cilnes Design lappuses struktūrām un simboliem, kā arī formulu rakstīšana ar matemātisko simbolu automātiskās koriģēšanas simboliem. Rakstot formulas, par norobežojošo izteiksmi izmantota atstarpe (taustiņš 1).

Nobeigumā doti ieteikumi dažu atsevišķu elementu veidošanā.

1. piemērs: kvadrātsaknes, daļas un pakāpes

Piemērā parādīts, kā izveidot vai ierakstīt formulu

2

  • ar konteksta Equation Tools cilnes Design lappuses struktūrām un simboliem:

3

  • ar matemātisko simbolu automātiskās koriģēšanas simboliem:

4

2. piemērs: ievades vietas noteikšana un standartfunkcijas

Piemērā parādīts, kā mainīt ievadīšanas punkta vietu un kā tiek piešķirts noformējums matemātiskajām funkcijām.

Piemērā jāizveido formula, kas satur logaritma funkcijas:

5

6

3. piemērs: robeža, summas zīme un grieķu alfabēta burti

Jāizveido summas robežas formula:

7

8

4. piemērs: papildinājumi, matemātisko operāciju un salīdzināšanas zīmes

Jāizveido vektora projekcijas aprēķināšanas formula:

9

10

5. piemērs: atstarpes, vienādojumu sistēmas veidošana

Šajā piemērā apskatīts, kā veidot vienādojumu sistēmu:

11

12

6. piemērs: matricas un daudzpunkti

Jāizveido matrica

13

14