9. ATTĒLI DOKUMENTĀ

9.6. Attēlu un diagrammu dublēšana un pārvietošana

Attēlu un diagrammu dublēšanu un pārvietošanu veic līdzīgi teksta apgabalu (fragmentu) dublēšanai un pārvietošanai.

Attēlu un diagrammu dublēšana

Lai dublētu attēlu vai diagrammu viena dokumenta ietvaros vai starp atvērtiem dokumentiem:

 • atlasa attēlu vai diagrammu, ko vēlas dublēt;
 • kopē to, piemēram, ar lentes cilnes Home lappuses grupas Clipboard vai konteksta komandkartes komandu 1 (Copy);
 • novieto kursoru vietā, kur vēlas iekopēt atlasīto attēlu vai diagrammu;
 • ielīmē nokopēto objektu, piemēram, ar lentes cilnes Home lappuses grupas Clipboard komandu 2 vai konteksta komandkartes komandu 3 (Paste Options).

Attēlu vai diagrammu pārvietošana

Lai pārvietotu attēlu vai diagrammu viena dokumenta ietvaros vai starp atvērtiem dokumentiem:

 • atlasa attēlu vai diagrammu, ko vēlas pārvietot;
 • izgriež to, piemēram, ar lentes cilnes Home lappuses grupas Clipboard vai konteksta komandkartes komandu 4 (Cut);
 • novieto kursoru vietā, kur vēlas ievietot atlasīto attēlu vai diagrammu;
 • ielīmē izgriezto objektu, piemēram, ar lentes cilnes Home lappuses grupas Clipboard komandu 2 vai konteksta komandkartes komandu 3 (Paste Options).

Attēlu vai diagrammu pārvietošana ar peli

Attēlu vai diagrammu viena dokumenta ietvaros gan dublēt gan pārvietot var arī ar peli:

 • atlasa dulējamo vai pārvietojamo attēlu;
 • novieto peles rādītāju uz atlasītā attēla;
 • rīkojas atkarībā no veicamās darbības:
  • dublējot – piespiež un pietur tastatūras taustiņu 5, piespiež peles kreiso pogu un pārvelk attēlu uz izvēlēto vietu (objekts saglabājas arī iepriekšējā vietā);
  • pārvietojot – piespiež peles kreiso pogu un pārvelk attēlu uz vajadzīgo vietu (objekts iepriekšējā vietā nesaglabājas);
 • atlaižot peles kreiso pogu (arī tastatūras taustiņu 5, ja tas bijis piespiests), attēls tiek novietots jaunajā vietā.

Pārvietošanas (pārvilkšanas) veids atkarīgs no atlasītā attēla formāta (novietojuma veida tekstā):

 • ja atlasītā attēla formāts ir In Line with Text, tad, novietojot peles rādītāju uz attēla, tas iegūst izskatu – 6, bet, piespiežot peles kreiso pogu, – 7, kas saglabājas arī pārvietošanas laikā, turklāt uz jauno vietu norāda vertikāla svītriņa 8:

9

 • ja atlasītā objekta formāts nav In Line with Text (tas ir In Front of Text, Behind Text u.c.), tad, novietojot peles rādītāju uz attēla, tas iegūst formu 10, bet attēla pārvietošanas laikā – 6, turklāt uz jauno vietu norāda nedaudz izpludināts pārvietojamā objekta attēls:

11