9. ATTĒLI DOKUMENTĀ

9.4. Attēla dzēšana

Atlasītu attēlu vai diagrammu var izdzēst ar taustiņu 1.