8. DOKUMENTU LAPPUSES IEKĀRTOJUMS

8.12. Lappuses numura pievienošana un dzēšana

Lappušu numurus var pievienot, veidojot dokumenta galveni/kājeni, bet to var pievienot arī ar komandu Page Number.

Lai dokumenta lappusēm pievienotu numurus ar šo komandu:

 • lentes cilnes Insert lappuses grupā Header&Footer piespiež pogu Page Number:

1

 • atvērtajā izvēlnē ar klikšķi uz atbilstošā izvēlnes elementa izvēlas lappuses numura novietojumu:
  • lappuses augšmalā (Top of Page);
  • lappuses apakšmalā (Bottom of Page);
  • uz lappuses malām (Page Margins);
  • kursora norādītajā vietā (Current Position);
 • no piedāvātās noformējumu galerijas ar klikšķi uz atbilstošā noformējuma veida izvēlas sev vajadzīgo, piemēram, lappuses numuru novietot lappuses apakšmalā, centrā, saskaņā ar noformējumu galerijas paraugu Plain Number 2:

2

Pievienotos lappušu numurus var mainīt un formatēt:

 • pogas 3 atvērtajā izvēlnē ar klikšķi uz komandas 4 atver dialoglodziņu Page Number Format:

5

 • sarakstlodziņā Number format izvēlas lappuses numura formātu:

6

 • atzīmējot izvēles rūtiņu 7, lappuses numuram pievieno dokumenta sekcijas vai nodaļas numuru.

Grupā Page numbering:

 • ar radiopogu 8 izvēlas turpināt lappušu numerāciju no iepriekšējās dokumenta sekcijas;
 • ar radiopogu 9 maina numurēšanas sākumvērtību, norādot to blakus esošajā sarakstlodziņā;
 • numuru formāta izvēli lodziņā Page Number Format pabeidz, piespiežot pogu 10.

Lai mainītu lappušu numuru fontu, fonta lielumu vai krāsu:

 • veic dubultklikšķi uz lappuses malas pretī galvenei vai kājenei kādā no dokumenta lappusēm;
 • atlasa lappuses numuru;
 • izmantojot mazās rīkjoslas rīkus, veic formatēšanu kā pamattekstā.

7.12.1. Lappušu numuru dzēšana

Lappušu numurus var dzēst dažādos veidos:

 • dokumentā manuāli izdzēš atsevišķu lappuses numuru:
  • izpilda dubultklikšķi galvenē vai kājenē (kur atrodas lappuses numurs);
  • atlasa lappuses numuru;
  • piespiež taustiņu 11;
 • izmanto lentes cilnes Insert lappuses pogu:
  • lentes cilnes Insert lappuses grupā Header&Footer piespiež pogu 3;
  • atvērtajā izvēlnē izpilda klikšķi uz komandas 12:

13