8. DOKUMENTU LAPPUSES IEKĀRTOJUMS

8.9. Vēres

Lietotnē Word paredzēta iespēja pievienot tekstam vēres (poligrāfijā un sadzīvē lieto arī terminus – atsauces vai zemsvītras piezīmes). Vēres sastāv no divām savstarpēji saistītām daļām – vēres atsauces aizzīmes (skaitlis, rakstzīme vai rakstzīmju kombinācija) un atbilstošās vēres teksta. Vēres atsauces aizzīme tiek novietota pie paskaidrojamā teksta, bet vēres (Footnote) teksts lappuses apakšā un beigu vēres (Endnote) teksts – dokumenta teksta beigās.

Var izmantot vienotu vēru numerāciju visā dokumentā vai tās numurēt katrā dokumenta sekcijā.

Vēres ievietošana

Vēri var pievienot ar dažādiem paņēmieniem:

 • izmantojot lentes cilnes References lappuses grupā Footnotes komandas;
 • izmantojot dialoglodziņu Footnote and Endnote.

Lai pievienotu vēri ar lentes cilnes References lappuses grupā Footnotes komandām:

 • novieto teksta kursoru aiz tā vārda, kuru vēlas paskaidrot;
 • lentes cilnes References lappuses grupā Footnotes piespiež pogu 1; lappuses apakšā kļūst redzama vēres atsauces aizzīme: 2 un tai blakus novietots teksta kursors;
 • ievada vēres tekstu;
 • ar dubultklikšķi uz vēres numura atgriežas pie vēres atsauces aizzīmes dokumentā.

Piemērā ar vēri paskaidrots vārds "vēre":

3

Līdzīgā veidā ievieto beigu vēri.

Lai pievienotu vēri, izmantojot dialoglodziņu Footnote and Endnote:

 • novieto teksta kursoru vietā, kur vēlas ievietot vēres atsauces aizzīmi dokumentā;
 • ar klikšķi uz lentes cilnes References lappuses grupas Footnotes dialoglodziņa ikonas 4 atver dialoglodziņu Footnote and Endnote:

5

 • grupā Location ar radiopogām 6 un 7 norāda, kur vēlas novietot vēri:
  • izvēloties Footnotes, vēri var novietot:
   • lapas apakšā (Bottom of page);
   • tieši zem paskaidrojamā teksta (Below text);
  • izvēloties radiopogu Endnotes, vēri var novietot:
   • dokumenta beigās (End of document);
   • dokumenta sekcijas beigās (End of section);
 • piespiež pogu 8; kursora pozīcijā tiek ievietota vēres aizzīme, un kursors pārvietojas uz vietu, kur paredzēts ierakstīt pašu vēri. Darba vides izskats būs atkarīgs no tā, kādā skatā dokuments bija redzams pirms vēres ievietošanas (normālskatā vai drukas izklājuma skatā);
 • ievada vēres tekstu; kad vēre uzrakstīta, ar peles palīdzību kursoru var pārvietot atpakaļ uz pamattekstu un turpināt darbu ar to.

Vēres rediģēšana

Lai mainītu vēru vai beigu vēru formātu:

 • ar klikšķi uz lentes cilnes References lappuses grupas Footnotes dialoglodziņa ikonas 4 atver dialoglodziņu Footnote and Endnote:

9

 • izmantojot pogu 10, var veikt šādus pārveidojumus:

11

 • grupā Format izvēlas vēru aizzīmēšanas vai numurēšanas veidu:
  • sarakstlodziņā Number format var izvēlēties numurēšanas rakstzīmju formātu;
  • piespiežot pogu 12, tiek piedāvāts dialoglodziņš Symbol, kurā var izvēlēties rakstzīmi vēru aizzīmēšanai, ja nevēlas tās numurēt;
  • sarakstlodziņā Start at var izvēlēties numurēšanas sākuma vērtību;
  • sarakstlodziņā Numbering var izvēlēties vēru numurēšanas režīmu:

13

 • grupas Apply changes sarakstlodziņā Apply changes to: var izvēlēties dokumenta apgabalu, uz kuru vēlas attiecināt izvēlētās vēru aizzīmēšanas vai numurēšanas izmaiņas:

14

 • piespiež pogu 15 (poga pieejama tikai tad, ja izdarītas kādas izmaiņas vēru formatējumā).

Ja vārdam pievienota vēre, novietojot peles rādītāju šā vārda tuvumā, mainās peles rādītāja izskats (16 ) un pelēki ietonētā lodziņā kļūst redzams vēres saturs.

Piemēram, tekstā ievietota vēre ar vēres atsauces aizzīmi 1 un saturu "Vēres paraugs":

17

Novietojot peles rādītāju vēres atsauces aizzīmes tuvumā, redzams šāds skats:

18

Lai mainītu jau ievietotas vēres vai beigu vēres izskatu vai ievietošanas režīmu:

 • atlasa vēres aizzīmi;
 • atver dialoglodziņu Footnote and Endnote;
 • izdara vajadzīgās režīma izmaiņas;
 • piespiež pogu 15.

Lai rediģētu jau ierakstītas vēres tekstu, izpilda dubultklikšķi ar peles kreiso pogu uz atbilstošās vēres aizzīmes, tā novietojot teksta kursoru vēres teksta sākumā. Teksta kursoru var novietot arī tieši vēres teksta rediģēšanas vietā.

Vēres dzēšana

Lai izdzēstu vēri, atlasa vēres aizzīmi un piespiež klaviatūras taustiņu 19. Šī vēre tiks izdzēsta, bet pārējo vēru numerācija pārkārtota atbilstoši jaunajai situācijai.