8. DOKUMENTU LAPPUSES IEKĀRTOJUMS

8.8. Teksta izvietojums slejās

Parasti tekstu raksta vienā slejā, taču to var izvietot arī vairākās slejās (kolonnās).

Lai to izdarītu:

 • atlasa tekstu, kuru vēlas izvietot vairākās slejās;
 • piespiež lentes cilnes Page Layout lappuses grupas Page Setup pogu 1:

2

 • izpilda klikšķi uz piedāvātās izvēlnes atbilstošā elementa, piemēram, Two:

3

Iezīmētais teksts tiek izvietots divās vienāda platuma slejās.

Sleju platumu un atstarpi starp tām var mainīt, izmantojot horizontālo mērjoslu. Ja peles rādītāju novieto uz mērjoslā redzamās slejas robežas tā, lai tas iegūst divvirzienu bultiņas izskatu 14, parādās lodziņš ar slejas malas nosaukumu (piemēram, Right Margin – labā mala). Piespiežot peles kreiso pogu, robežu var pārbīdīt un līdz ar to mainīt slejas platumu:

4

Ar klikšķi uz izvēlnes komandas 5 var atvērt dialoglodziņu Columns:

6

Dialoglodziņa Columns grupā Presets vai sarakstlodziņā Number of columns var izvēlēties sleju skaitu.

Atzīmējot izvēles rūtiņu 7, slejas tiks atdalītas ar līnijām.

Grupā Width and spacing redzami sleju platumi (Width) un atstarpju starp slejām platumi (Spacing). Atzīmējot izvēles rūtiņu 8, var izvēlēties vienādus visu sleju platumus.

Grupā Preview redzams izvēlētais teksta izvietojuma izskats.

Sarakstlodziņā Apply to var izvēlēties slejās sadalāmā teksta apgabalu:

9

Ja slejās sakārto tikai daļu no teksta (teksta sekcijas), tā tiek izdalīta atsevišķā sekcijā - pirms un pēc tās tiek ievietoti sekcijas pārtraukuma simboli.

Lai atsauktu teksta dalījumu vairākās slejās, tekstu iezīmē un izvēlas vienu no paņēmieniem:

 • lentes cilnes Page Layout lappuses grupas Page Setup pogas 1 piedāvātajā izvēlnē izvēlas vienu sleju (One);
 • dialoglodziņā Columns izvēlas vienu sleju.

10 Dalījums sekcijās saglabājas!

Teksta sadalījums pa slejām

Ja teksts sakārtots vairākās slejās, to lauzuma vietas var noteikt, ievietojot slejas pārtraukuma zīmi Column Break 15, kas redzama tāpat kā sekciju pārtraukuma zīmes.

Slejas lauzuma vietu var mainīt, pēc vajadzības izdzēšot un ievietojot jaunas slejas pārtraukuma zīmes:

 • lai izdzēstu slejas pārtraukuma zīmi, novieto peles rādītāju uz tās un piespiež taustiņu 11;
 • lai ievietotu jaunu slejas pārtraukuma zīmi:
  • teksta kursoru novieto tās rindas sākumā, kas būs pirmā rinda jaunajā slejā;
  • piespiež lentes cilnes Page Layout lappuses grupas Page Setup pogu 12;
  • piedāvātajā izvēlnē izvēlas Column.

Piemērā trīs slejās sakārtots iezīmēts teksta fragments, tāpēc pirms un pēc šā teksta ievietotas sekcijas pārtraukuma zīmes Section Break (Continuous). Pirms teksta pēdējās rindkopas ievietota slejas pārtraukuma zīme Column Break:

13