8. DOKUMENTU LAPPUSES IEKĀRTOJUMS

8.7. Sekcijas

Sekcija (section) ir dokumenta daļa, kurai neatkarīgi no pārējā dokumenta var iestatīt lappuses formātus. Kamēr nav iestatīta pāreja uz citu sekciju (Section Break), dokuments tiek uztverts kā viena sekcija.

Lai dokumentu sadalītu sekcijās, jāiesprauž sekciju pārtraukumi. Sekcijas pārtraukums ir zīme, kas tiek ievietota sekcijas beigu norādīšanai. Sekcijas pārtraukums glabā sekcijas formatējuma elementus, piemēram, malu platumus, lappuses orientāciju, galvenes un kājenes un lappušu numuru secību. Katru sekciju var formatēt pēc vajadzības. Piemēram, dokumenta ievadā sekciju formatē kā vienu sleju, bet nākamo sekciju, kura ir dokumenta pamatteksts, formatē kā divas slejas.

Lai iestatītu sekcijas pārtraukumu:

  • teksta kursoru novieto vietā, kur vēlas veidot sekcijas pārtraukumu;
  • piespiež lentes cilnes Page Layout lappuses grupas Page Setup pogu 1:

2

  • atvērtās izvēlnes grupā Section Breaks izpilda klikšķi uz atbilstošā sekcijas pārtraukuma veida.

Sekciju pārtraukumu veidi:

  • Next Page – kursora norādītā vietā iesprauž sekcijas pārtraukumu 3 un sāk jaunu sekciju nākamajā lappusē:

4

  • Continuous – kursora norādītā vietā iesprauž sekcijas pārtraukumu 5 un sāk jaunu sekciju:

6

  • Odd Page – kursora norādītā vietā iesprauž sekcijas pārtraukumu 11 un sāk jaunu sekciju nākamajā pārskaita lappusē;
  • Even Page – kursora norādītā vietā iesprauž sekcijas pārtraukumu 12 un sāk jaunu sekciju nākamajā nepārskaita lappusē:

13

Sekcijas pārtraukuma zīmes ir redzamas dokumenta parastajā skatā (Draft) un kontūrskatā (Outline), bet drukas izklājuma skatā (Print Layout) tās redzamas tikai tad, ja ieslēgts režīms, kurā redzamas nedrukājamās rakstzīmes.

Lai atsauktu sekcijas pārtraukumu, novieto peles rādītāju uz secijas pārtraukuma zīmes un piespiež taustiņu 10.

Formatējuma veidi, kas iestatāmi sekcijām:

Sekcijas pārtraukums nosaka tās sekcijas teksta formatējumu, aiz kuras tas atrodas. Piemēram, ja izdzēš sekcijas pārtraukumu, pirms tā esošais teksts kļūst par nākamās sekcijas sastāvdaļu un pieņem šās sekcijas formatējumu.