8. DOKUMENTU LAPPUSES IEKĀRTOJUMS

8.6. Lappuses pārtraukumi

Jebkurā dokumenta vietā, norādot to ar kursoru, var ievietot lappuses pārtraukumu un līdz ar to pievienot jaunu tukšu lappusi.

Lappuses pārtraukumu var ievietot vairākos veidos:

  • izmantojot taustiņu kombināciju 7 + 8;
  • piespiežot lentes cilnes Insert lappuses grupas Pages pogu 9;
  • izmantojot lentes cilnes Page Layout lappuses grupas Page Setup pogas 10 piedāvātās izvēlnes komandu Page:

11

Kursora norādītajā vietā tiek ievietota lappuses pārtraukuma zīme 12 un kursors pārvietots uz ievietotas jaunas lappuses sākumu. Lappuses pārtraukuma zīme pieder pie nedrukājamām rakstzīmēm, un tā kļūst redzama tikai tad, ja ar lentes cilnes Home lappuses pogu 13 ir ieslēgts režīms, kurā nedrukājamās rakstzīmes ir redzamas.

Lai dzēstu ievietoto lappuses pārtraukumu:

  • novieto kursoru uz lappuses pārtraukuma zīmes (jābūt ieslēgtam režīmam, kurā šī zīme redzama);
  • piespiež taustiņu 14.