8. DOKUMENTU LAPPUSES IEKĀRTOJUMS

8.5. Lappuses formatēšana, izmantojot dialoglodziņa Border and Shading cilnes Page Border lappusi

Ar klikšķi uz lentes cilnes Home lappuses grupas Paragraph pogas 1 (Borders and Shading) atver dialoglodziņu Borders and Shading.

Dialoglodziņa Borders and Shading cilnes Page Borders lappuse piedāvā iespējas lappušu apmaļu veidošanai:

2

Lappuses Page Border grupā Setting izvēlas lapas apmales veidu, bet sarakstlodziņos Style, Color un Width – lapas apmalei izmantoto līniju veidu, krāsu un platumu.

Sarakstlodziņā Art var izvēlēties zīmējumu lapas apmales veidošanai:

3

Piespiežot pogu 4, tiek atvērts dialoglodziņš Border and Shading Options:

5

Šā dialoglodziņa grupas Margin sarakstlodziņos var izvēlēties apmales līniju atstatumus punktos (pt) no lapas malām vai teksta. Sarakstlodziņā Measure from: izvēlas Edge of page (lapas malas) vai Text (teksts).

Dialoglodziņa Borders and Shading cilnes Page Borders lappuses sarakstlodziņā Apply to var izvēlēties, cik plaši tiks izmantots izveidotais lapas apmales veids:

6