8. DOKUMENTU LAPPUSES IEKĀRTOJUMS

8.4. Lappuses parametru izvēle, izmantojot lentes cilnes Page Layout lappuses komandas

Lentes cilnes Page Layout lappuses grupa Page Setup piedāvā komandas, kuras var izmantot lappuses parametru iestatīšanai:

1

 • lai iestatītu teksta atkāpes no lappuses malām:
  • piespiežot pogu 2 atver lodziņu ar piedāvātajām teksta atkāpju opcijām, kur blakus attēlam norādīti arī atkāpju platumi:

3

  • ar klikšķi uz izvēlētās opcijas attēla piekārto dokumentam izvēlētās teksta atkāpes no lappuses malām;
  • ja neviena no piedāvātajām opcijām neapmierina, ar komandu Custom Margins... atver dialoglodziņa Page Setup cilnes Margins lappusi un iestata vēlamos lappuses formatējuma parametrus;
 • lai iestatītu lappuses orientāciju:
  • piespiežot pogu 4, atver izvēlni:

5

  • ar klikšķi uz atbilstošā izvēles elementa iestata dokumenta lappušu orientāciju;
 • lai izvēlētos dokumenta lappuses izmērus:
  • piespiežot pogu 6, atver lodziņu ar piedāvātajiem lappuses izmēriem:
   7
  • ar klikšķi uz izvēlētās opcijas piekārto dokumentam izvēlētos izmērus;
  • ja neviena no piedāvātajām opcijām neapmierina, ar komandu More Paper Sizes... atver dialoglodziņa Page Setup cilnes Paper lappusi un iestata vēlamo lappuses izmēru.

Lappuses pārtraukums

Lai iestatītu vajadzīgo pārtraukumu vajadzīgajā dokumenta vietā:

 • teksta kursoru novieto vietā, kur vēlas iestatīt pārtraukumu;
 • piespiež lentes cilnes Page Layout lappuses grupas Page Setup pogu Breaks, tiek piedāvāta dažādu dokumenta pārtraukumu izvēlne:

8

 • ar klikšķi uz atbilstošā izvēles elementa iestata izvēlēto pārtraukumu.

Teksta rindu numurēšana

Piespiežot lentes cilnes Page Layout lappuses grupas Page Setup pogu Line Numbers, tiek piedāvāta izvēlne teksta rindu numurēšanas režīma iestatīšanai:

9

Ar klikšķi uz komandas Line Numbering Options... var atvērt dialoglodziņa Page Setup cilnes Layout lappusi un ar tur atrodamo pogu 10 – dialoglodziņu Line Numbers, kurā precizēt teksta rindu numurēšanas iestatījumus.

Teksta zilbjdale

Piespiežot lentes cilnes Page Layout lappuses grupas Page Setup pogu Hyphenation, tiek piedāvāta izvēlne teksta zilbjdales režīma iestatīšanai:

11

Ar komandu Hyphenation Options... var atvērt dialoglodziņu Hyphenation un precizēt zilbjdales iestatījumus.