7. DOKUMENTS

7.5. Dokumentu izdrukāšana

Lai izdrukātu dokumentu noklusējuma režīmā, cilnes File Backstage skata navigācijas rūts cilnes Print lappusē piespiež pogu 1.

Šajā lappusē sakopoti arī rīki dokumenta drukas priekšskatīšanai, lappuses iestatījuma koriģēšanai un izdrukāšanas režīma iestatīšanai:

2

6.5.1. Dokumenta priekšapskate pirms tā drukāšanas

Cilnes Print lappusē var apskatīt, kā dokuments izskatīsies izdrukāts uz izvēlēta izmēra papīra lapas, un, ja nepieciešams, dokumenta izskatu var arī labot ar šeit piedāvātajiem rīkiem.

Ērtākam darbam var izvēlēties drukas priekšskatījuma lappušu attēlojuma palielinājumu (tālummaiņas rīks), kā arī "pāršķirt" vajadzīgo lappusi.

Dokumenta lappuses formāta koriģēšanai var izmantot piedāvātos rīkus:

2

Ja vajadzīgas plašākas lappuses formāta izmaiņas, ar pogu 4 atver dialoglodziņu Page Setup.

6.5.2. Printera izvēle un izdrukāšanas režīma iestatīšana

Lai izdrukātu dokumentu vai tā daļu, cilnes Print lappusē izvēlas printeri un iestata tā režīmu, kā arī iestata drukāšanas procesa režīmu:

5

Printera izvēle

Ar klikšķi uz pogas grupā Printer atver izvēlni:

6

Ja datoram ir pieslēgti vairāki printeri, var izvēlēties vajadzīgo no tiem.

Izmantojot komandu Add Printer..., var instalēt jaunu printeri.

7Ja vēlas, dokumentu ar komandu Print to File var izvadīt datnē, nevis uz papīra, taču izvadītās datnes izdrukāšana prasa speciālas zināšanas!

Kad izdarīta drukas iekārtas izvēle, ar pogu 8 var atvērt dialoglodziņu izvēlētā printera modeļa drukāšanas režīma iestatīšanai.

Dokumenta drukājamais apgabals

Ar grupas Settings komandām izvēlas dokumenta drukājamo apgabalu:

9

Var drukāt:

 • visas dokumenta lappuses (Print All Pages);
 • atlasīto tekstu (Print Selection);
 • aktuālo dokumenta lappusi (Print Current Page);
 • brīvi izvēlētu teksta apgabalu (Print Custom Range), zemāk novietotajā lodziņā norādot drukājamās lappuses vai teksta apgabalus, piemēram:
  • 1,3,5-12 – tiks izdrukātas dokumenta 1., 3., un no 5. līdz 12. lpp.;
  • p1s1,p1s2,p1s3-p8s3 – tiks izdrukātas dokumenta 1. sekcijas 1. lpp., 2. sekcijas 1. lpp. un teksta apgabals no 3. sekcijas 1. lpp. līdz 3. sekcijas 8. lpp.;
 • tikai dokumenta pāra lappuses;
 • tikai dokumenta nepāra lappuses;
 • nevis dokumenta tekstu, bet dokumenta rekvizītus, dokumentā lietoto stilu sarakstu u.c.

Drukāšanas režīms

10

Var izvēlēties:

 • drukāt tikai uz vienas papīra lapas puses (Print One Sided);
 • drukāt uz abām papīra lapas pusēm (Print on Both Sides), ja printerim paredzēta drukāšana uz abām papīra pusēm:
  • pāršķirot lapu ap tās garāko malu (Flip pages on long edge);
  • pāršķirot lapu ap tās īsāko malu (Flip pages on short edge);
 • drukāt uz abām papīra lapas pusēm, manuāli atkārtoti ieliekot papīru pirms drukāšanas uz papīra otras puses.

Izdrukāto kopiju lappušu sakārtojums

11

Var drukāt:

 • visas viena eksemplāra lapas, pēc tam visas otra eksemplāra lapas (Collated);
 • pa lapām, katru lapu izdrukājot atbilstoši eksemplāru skaitam (Uncollated).

Kad visi iestatījumi veikti, ar klikšķi uz pogas uzsāk drukāšanu.