7. DOKUMENTS

7.2. Jau esošu dokumentu atvēršana un aizvēršana

Dokumentu atvēršana

Jau izveidotu un saglabātu dokumentu var atvērt ar cilnes File Backstage skata navigācijas rūts komandu 1.

Šo komandu ir lietderīgi pievienot arī ātrās piekļuves rīkjoslai – pogu 2 (Open).

Ar komandu Open atvērtajā dialoglodziņā Open:

 • norāda dokumenta atrašanās vietu;
 • atlasa dokumenta nosaukumu vai vairākus nosaukumus, ja jāatver vairāki dokumenti vienlaikus;
 • piespiež pogu 3:

4

Lai atlasītu vienlaikus atveramo dokumentu nosaukumus, kas nav novietoti viens otram līdzās:

 • atlasa vienu no tiem;
 • piespiež un pietur tastatūras taustiņu 5;
 • ar klikšķi uz dokumentu nosaukumiem atlasa pārējos vajadzīgos dokumentus.

Nesen saglabātu dokumentu atvēršanai var izmantot:

 • cilnes File Backstage skata navigācijas rūts cilnes Recent lappuses informāciju:
  • ar klikšķi uz cilnes File atver Backstage skatu;
  • izpilda klikšķi uz navigācijas rūts cilnes Recent;

6

  • sarakstos Recent Documents (nesen lietotie dokumenti) un Recent Places (nesen lietotās mapes) sameklē vajadzīgo dokumentu un izpilda klikšķi uz tā nosaukuma;
 • pogai 7 (Start) piekārtoto informāciju:
  • izpilda klikšķi uz pogas Start;
  • izpilda klikšķi uz bultiņas pie komandas Microsoft Word 2010; kļūst redzami nesen izmantoto dokumentu nosaukumi:

8

  • vajadzīgo dokumentu atver ar klikšķi uz tā nosaukuma.

Dokumentu aizvēršana

Ja dokuments izveidots vienreizējai lietošanai, tad pēc noformēšanas to var apskatīt vai izdrukāt un aizvērt (novākt no ekrāna), datora atmiņā nesaglabājot. Taču bieži vien dokumentus vēlams saglabāt, lai tos varētu atkārtoti atvērt un turpināt veidot vai rediģēt.

Dokumentu var aizvērt:

 • ar cilnes File Backstage skata navigācijas rūts komandu 9;
 • ar klikšķi uz lietotnes loga aizvēršanas pogas 10.

Ja pirms dokumenta aizvēršanas nav saglabātas tajā izdarītās izmaiņas, tad uz ekrāna kļūst redzams dialoglodziņš ar jautājumu, vai vēlaties saglabāt dokumentā izdarītās izmaiņas:

11

Dialoglodziņā piespiež pogu:

 • 12, ja vēlas saglabāt dokumentu ar izdarītajām izmaiņām;
 • 13, ja nevēlas saglabāt dokumentā izdarītās izmaiņas;
 • 14, ja dokumenta aizvēršanas procedūru vēlas atcelt.