2. IEVADS

Ar datora palīdzību var izveidot dažādus dokumentus (iesniegumu, referātu, projektu, atskaiti u.c.). Šim nolūkam var izmantot kādu no izstrādātajām tekstapstrādes lietotnēm, piemēram, Notepad, Microsoft Word, Lotus Word Pro, Corel Word Perfect, OpenOffice Write, BurtNieks un Tildes Rakstvedis.

Tekstapstrādes lietotne paredzēta teksta ievadīšanai, labošanai un drukāšanai. Lielākā daļa no tekstapstrādes lietotnēm piedāvā iespēju kontrolēt ievadītā teksta pareizrakstību un mainīt tā izskatu (noformējumu), kā arī dažādu objektu (attēlu, diagrammu, tabulu u.c.) iekļaušanu dokumentā un tīmekļa lappušu veidošanu.

Datorizētai teksta apstrādei ir virkne priekšrocību:
 • var ātri uzrakstīt viegli salasāmu tekstu;
 • var ērti izlabot pieļautās kļūdas (īpaši, ja lietotnē iekļauta pareizrakstības pārbaudes programma);
 • var ērti rediģēt (labot, papildināt, pārveidot) ievadīto tekstu un pēc vajadzības to izdrukāt;
 • var viegli mainīt teksta dokumenta izskatu, to atbilstoši formatējot;
 • var organizēt ievadītā dokumenta koplietošanu, bet vajadzības gadījumā arī aizsargāt dokumentu no citu lietotāju piekļūšanas tam.
Jāatzīmē arī daži datorizētās tekstapstrādes trūkumi:
 • lietotājam jāprot strādāt ar lietotni;
 • īpaši rūpīgi jāveic ievadītā teksta dokumenta saglabāšana, lai to nejauši nepazaudētu;
 • jānodrošina dokumentu aizsardzība pret datorvīrusiem;
 • darbā ar dokumentiem problēmas var radīt datņu formātu nesaderība.
Lietotājam ieteicams pēc iespējas dziļāk apgūt izmantojamās tekstapstrādes lietotnes piedāvātās iespējas un maksimāli izmantot tās, jo tikai tā var iegūt optimālo rezultātu. Microsoft Word 2010 (turpmāk – Word) ir viena no populārākajām tekstapstrādes lietotnēm un ar to var veikt šādas darbības:
 • izveidot jaunu dokumentu;
 • rediģēt jau izveidotu dokumentu, pievienot tam tekstu un dažādus objektus (attēlus, diagrammas, tabulas);
 • pārbaudīt pareizrakstību dokumentā;
 • noformēt izveidoto dokumentu;
 • veidot dokumentu sērijas (piemēram, vēstules daudziem adresātiem);
 • veidot tabulas ar skaitļiem un citu informāciju;
 • organizēt kopdarbu ar dokumentiem un informācijas koplietošanu, piemēram, izmantot e pastu, lai apmainītos ar dokumentiem un atspoguļotu katra rediģētāja veiktās izmaiņas;
 • aizsargāt izveidoto dokumentu no nevēlamas atvēršanas, labošanas vai formatēšanas.
Ar Word var veikt ne tikai minētos, bet arī daudzus citus uzdevumus.