6. RINDKOPU FORMATĒŠANA

6.4. Formatēšana, izmantojot dialoglodziņu Paragraph

Ar klikšķi uz lentes cilnes Home lappuses grupas Paragraph pogas 1 var atvērt dialoglodziņu Paragraph. Dialoglodziņā ir divas lappuses.

Dialoglodziņa Paragraph cilnes Indents and Spacing lappusē var iestatīt rindkopas formatēšanas parametrus. Lodziņā Preview redzams formatētās rindkopas izskats:

2

 • sarakstlodziņā Alignment var iestatīt rindkopas teksta līdzināšanas veidu:

3

 • grupā Indentation var iestatīt rindkopas teksta atkāpes no:
  • Left – kreisās malas;
  • Right – labās malas;
  • sarakstlodziņš Special atļauj veidot īpašu atkāpi tikai rindkopas pirmajai rindai attiecībā pret visām pārējām rindām, atkāpes lielumu norādot lodziņā By:

4

Ja atzīmēta izvēles rūtiņa 5, rindkopas teksta atkāpes tiek iestatītas nevis no lapas kreisās un labās malas, bet gan no lappuses iekšmalas (Inside) un ārmalas (Outside), atšķirīgi nepāra un pāra lappusēm.

Piemēram:

6

7

8

Sadaļā Spacing iespējams izvēlēties atstarpes pirms un pēc rindkopas, kā arī atstarpes starp rindkopas teksta rindām:

 • lodziņā Before – atstarpe pirms rindkopas (punktos);
 • lodziņā After – atstarpe pēc rindkopas (punktos);
 • lodziņā Line Spacing no saraksta var izvēlēties kādu no piedāvātajiem rindkopas rindu atstarpju veidiem vai lodziņā At ierakstīt sev vajadzīgo atstarpes lielumu un no izvēršamā saraksta izvēlēties aptuvenu vai precīzu atbilstību šim lielumam:

9

Ja atstarpe daudzkāršota, lodziņā At redzama atstarpes kārta, piemēram, ja lodziņā At redzams cipars 3, tad atstarpe ir trīskārša.

Dialoglodziņa Paragraph cilnes Line and Page Breaks lappusē grupas Pagination izvēles rūtiņas var izmantot rindkopu un to elementu savstarpējās saistības norādīšanai:

11

 • ja atzīmēta rūtiņa Widow/Orphan control, tad nav atļauts pārnest uz nākamo lapu tikai rindkopas pēdējo rindu (atraitņrindiņu) vai atstāt lappuses beigās tikai nākamās rindkopas pirmo rindu (bāreņrindiņu);
 • ja atzīmēta rūtiņa Keep with next, tad rindkopa nav atdalāma no nākamās rindkopas. Šis formāts ieteicams virsrakstiem, lai tie nepaliktu lappuses beigās kā pēdējā rinda;
 • ja atzīmēta rūtiņa Keep lines together, rindkopas visas rindas ir nedalāmas – ja kādai rindkopas rindai nepietiek vietas lappusē, uz nākamo lappusi tiek pārcelta visa rindkopa;
 • ja atzīmēta rūtiņa Page break before, ar šo rindkopu tiek sākta jauna lappuse.
Atzīmējot grupas Formatting exceptions izvēles rūtiņu Don’t hyphenate, dokumentā var aizliegt zilbjdales izmantošanu.