6. RINDKOPU FORMATĒŠANA

6.2. Formatēšana, izmantojot mazo rīkjoslu

Mazajā rīkjoslā 16 tiek piedāvātas šādas rindkopas formatēšanas pogas:

  • 8 (Center);
  • 13 (Decrease Indent);
  • 12 (Increase Indent).

Tās var izmantot tāpat, kā jau iepriekš aprakstīts.