Microsoft Word 2010

6. RINDKOPU FORMATĒŠANA

6.1. Rindkopas formatēšana ar lentes cilnes Home lappuses pogām

Rindkopas formatēšanas komandas ir sakārtotas lentes cilnes Home lappuses grupā Paragraph:

1

5.1.1. Rindkopas līdzināšana

Lai līdzinātu rindkopu pēc:

  • kreisās malas, piespiež pogu 2 (Align Text Left):

3

  • labās malas, piespiež pogu 4 (Align Text Right):

5

  • abām malām, piespiež pogu 6 (Justify):

7

Lai centrētu rindkopu, piespiež pogu 8 (Center):

9

5.1.2. Atstatums starp teksta rindām

Ja nepieciešams mainīt atstatumu starp teksta rindām, ar klikšķi uz lentes cilnes Home lappuses grupas Paragraph pogas 10 (Line Spacing) bultiņas atver sarakstlodziņu un izvēlas vajadzīgo rindu atstatumu:

11

5.1.3. Teksta atkāpes no lapas malām

Lai mainītu rindkopas teksta atkāpi no kreisās malas, var izmantot lentes Home grupas Paragraph pogas 12 (Increase Indent) un 13 (Decrease Indent):

  • atkāpi palielināt:

14

  • atkāpi samazināt:

15

Ar katru klikšķi uz pogas 12 (Increase Indent) vai pogas 13 (Decrease Indent) rindkopas atkāpe no kreisās malas tiek palielināta vai atbilstoši samazināta par vienu noklusējuma tabulēšanas pieturas attālumu (Default tab stops), kas programmā Word parasti ir ½ collas = 1,27 cm, taču lietotājs to var arī mainīt.