6. RINDKOPU FORMATĒŠANA

Rindkopai var piekārtot dažādus formatējumus:

  • rindkopas tekstu centrēt vai izlīdzināt tā kreiso, labo vai abas malas;
  • veidot atkāpes no lapas malām;
  • veidot atšķirīgu rindkopas pirmās rindas atkāpi;
  • izvēlēties atstarpes starp teksta rindām;
  • izvēlēties atstarpes pirms un pēc rindkopas;
  • izvēlēties apmales (ierāmējumu) un/vai ietonējumu rindkopas tekstam.

Vienas rindkopas formatēšanai nav nepieciešams rindkopu atlasīt. Pietiek, ja formatējamā rindkopā novietots teksta kursors. Lai formatētu vairākas rindkopas vienlaikus, tās jāatlasa.

Rindkopu formatēšanai var izmantot:

  • lentes cilnes Home lappuses komandas;
  • mazo rīkjoslu;
  • horizontālo mērjoslu;
  • dialoglodziņu Paragraph.