Microsoft Word 2010

5. RAKSTZĪMJU FORMATĒŠANA

5.6. Rakstzīmju formāta kopēšana

Rakstzīmju formātu var kopēt, izmantojot pogu 1, kas atrodama lentes cilnes Home lappuses grupā Clipboard un arī konteksta rīkjoslā (2).

Lai kopētu rakstzīmju formātu:

  • atlasa tekstu, kura formātu vēlas kopēt, vai kursoru novieto šajā tekstā un piespiež pogu 1. Peles rādītājs maina izskatu –4;
  • turot piespiestu peles kreiso pogu, peles rādītāju pārvelk tekstam, kuram vajadzīgs tāds pats formāts;
  • atbrīvojot peles kreiso pogu, peles rādītājs formāta kopēšanas izskatu zaudē:

4

Ja formāts jākopē vairākās vietās, tad uz pogas 1 izpilda dubultklikšķi. Atbrīvojot peles kreiso pogu pēc pirmās formāta kopēšanas, peles rādītājs saglabā formāta kopēšanas izskatu un kopēšanu var turpināt. Kopēšanu pārtrauc, atkārtoti izpildot klikšķi uz pogas 5.