5. RAKSTZĪMJU FORMATĒŠANA

5.6. Rakstzīmju formāta kopēšana

Rakstzīmju formātu var kopēt, izmantojot pogu 1, kas atrodama lentes cilnes Home lappuses grupā Clipboard un arī konteksta rīkjoslā (2).

Lai kopētu rakstzīmju formātu:

  • atlasa tekstu, kura formātu vēlas kopēt, vai kursoru novieto šajā tekstā un piespiež pogu 1. Peles rādītājs maina izskatu –4;
  • turot piespiestu peles kreiso pogu, peles rādītāju pārvelk tekstam, kuram vajadzīgs tāds pats formāts;
  • atbrīvojot peles kreiso pogu, peles rādītājs formāta kopēšanas izskatu zaudē:

4

Ja formāts jākopē vairākās vietās, tad uz pogas 1 izpilda dubultklikšķi. Atbrīvojot peles kreiso pogu pēc pirmās formāta kopēšanas, peles rādītājs saglabā formāta kopēšanas izskatu un kopēšanu var turpināt. Kopēšanu pārtrauc, atkārtoti izpildot klikšķi uz pogas 5.