5. RAKSTZĪMJU FORMATĒŠANA

5.5. Formatēšana, izmantojot burtu reģistrmaiņu

Lai mainītu lielo un mazo burtu lietošanu tekstā:

 • atlasa tekstu, kurā vēlas mainīt lielo/mazo burtu lietojumu;
 • izpilda klikšķi uz lentes cilnes Home lappuses grupas Font pogas 1 (Change Case) bultiņas;
 • piedāvātajā sarakstā izvēlas vienu no lielo/mazo burtu lietošanas opcijām:

2

  • Sentence Case – teikuma pirmais burts lielais, pārējie – mazie, piemēram:
   3;
  • lowercase – tekstā visi burti mazie, piemēram:
   4;
  • UPERCASE – tekstā visi burti lielie, piemēram:
   5;
  • Capitalize Each Word – katra vārda pirmais burts ir lielais, pārējie – mazie, piemēram:
   6;
  • tOGGLE cASE – teksta lielie burti tiek nomainīti ar mazajiem un mazie ar lielajiem, piemēram:
7.