5. RAKSTZĪMJU FORMATĒŠANA

5.3. Formatēšana, izmantojot mazo rīkjoslu

Atlasot tekstu, automātiski parādās puscaurspīdīga rīkjosla, ko sauc par mazo rīkjoslu. To ērti var izmantot visu iepriekš apskatīto formatēšanas līdzekļu lietošanai – fonta, rakstzīmju izmēra, fonta stilu, rakstzīmju krāsas un rakstzīmju fona krāsas izvēlei.

Piemēram, tekstā atlasīts vārds rakstzīmju un kļūst redzama puscaurspīdīga mazā rīkjosla:

1

Ja uz rīkjoslas novieto peles rādītāju, tā kļūst necaurspīdīga, un ar iepriekš aprakstītajiem paņēmieniem var izmantot visas tur redzamās teksta formatēšanas komandu pogas:

2

Bez jau apskatītajām pogām mazajā rīkjoslā ir arī dažas citas, par kurām tiks runāts turpmāk.

3 Lietotājs mazo rīkjoslu nevar mainīt un pielāgot!