5. RAKSTZĪMJU FORMATĒŠANA

5.2. Formatēšana ar lentes cilnes Home lappuses pogām

Rakstzīmju formatēšanas komandu pogas sakārtotas lentes cilnes Home lappuses grupā Font:

1

Lai mainītu atlasītā teksta fontu un fonta izmēru, izmanto fontu un rakstzīmju izmēru sarakstlodziņus 2.

Lai mainītu teksta fontu:

 • atlasa tekstu, kuram vēlas mainīt fontu;
 • ar klikšķi uz fontu sarakstlodziņa bultiņas atver piedāvāto fontu sarakstu. Ērtākai lietošanai tam ir trīs sadaļas:
  • Theme fonts (noklusējuma fonti);
  • Recently Used Fonts (nesen lietotie fonti);
  • All Fonts (visi fonti);
Atlasītā teksta fonts ir izcelts:

. 3

 • jauno fontu izvēlas ar klikšķi uz tā nosaukuma.

Lai mainītu rakstzīmju izmēru:

 • atlasa tekstu, kuram vēlas mainīt rakstzīmju izmēru;
 • ar klikšķi uz rakstzīmju izmēru sarakstlodziņa bultiņas atver piedāvāto izmēru sarakstu:

4

 • izvēlas jauno rakstzīmju izmēru un izpilda klikšķi uz tā.

Ja rakstzīmju izmēru sarakstlodziņā nav vajadzīgā izmēra, to var ievadīt no tastatūras. Lai to izdarītu:

 • atlasa lodziņā redzamo rakstzīmju izmēru;
 • no tastatūras ievada vajadzīgo izmēru;
 • piespiež taustiņu 5.

Teksta rakstzīmju izmēru var mainīt arī ar pogām 6:

 • ar klikšķi uz pogas 7 (Grow Font) atlasītā teksta rakstzīmju izmērs tiek palielināts līdz nākamajam sarakstā piedāvātajam lielumam;
 • ar klikšķi uz pogas 8 (Shrink Font) – atbilstoši samazināts.

Fonta stila noteikšanai izmanto grupas Font pogas 9:

10

11

12

Ar klikšķi uz pogas 13 bultiņas var atvērt dažādu pasvītrojumu veidu sarakstu un no tā izvēlēties vajadzīgo:

14

Lentes cilnes Home lappuses komandu grupā Font atrodamas arī rakstzīmju formatēšanas pogas 15:

16

Pogas 9 un 15 strādā kā slēdži – ja atlasītajam teksta apgabalam šis formatēšanas veids ir bijis piešķirts, tad, piespiežot pogu, tas tiek atcelts, un otrādi. Ja atlasītajā teksta apgabalā daļai teksta formatēšanas veids ir piešķirts un daļai nav, tad pogas darbības efekts atkarīgs no pirmās rakstzīmes formāta.

Teksta marķēšanai var izmantot pogu 17 (Text Highlight Color). Svītriņa uz pogas ir izvēlētajā krāsā.

Lai marķētu tekstu:

 • atlasa vajadzīgo teksta apgabalu;
 • ar klikšķi uz pogas 17 bultiņas atver krāsu lodziņu un izpilda klikšķi uz izvēlētās krāsas kvadrātiņa:

18

19

Ja teksta marķēšanas poga piespiesta (17 – ieslēgts marķēšanas režīms), kursors iegūst izskatu 20. Piespiežot un turot piespiestu peles kreiso pogu, tekstu var marķēt, pārvelkot tam pāri mainītā izskata kursoru. Marķēšanas režīmu izslēdz, atkārtoti piespiežot pogu 17.

Teksta rakstzīmju krāsas nomaiņai var izmantot pogu 21 (Font Color). Svītriņa uz pogas norāda izvēlēto krāsu.

Lai iekrāsotu rakstzīmes:

 • atlasa vajadzīgo teksta apgabalu;
 • ar klikšķi uz pogas 21 bultiņas atver krāsu lodziņu un izvēlas burtu krāsu:

22

23

Ar lentes cilnes Home lappuses grupā Font novietoto pogu 24 (Text Effects) var atvērt logu, kurā piedāvāti dažādi rakstzīmju noformēšanas veidi:

25

Ar loga apakšdaļā novietotajām komandām Outline, Shadow, Reflection, Glow var atvērt vēl papildu lodziņus ar atbilstošiem noformējuma veidiem.

Izvēlēto noformējuma efektu atlasītām rakstzīmēm piešķir ar klikšķi uz noformējuma parauga. Piemēram:

26

Ja nepieciešams, visus tekstam pievienotos formātus un efektus var dzēst ar lentes cilnes Home lappuses grupas Font pogu 27 (Clear Formatting):

 • atlasa formatēto tekstu;
 • piespiež pogu 27, kas noņem visus formatējumus un atstāj vienkārši tekstu (plain text):

28