3. TEKSTAPSTRĀDES LIETOTNE, TĀS ATVĒRŠANA UN AIZVĒRŠANA

3.4. MS Word aizvēršana

Atvērtā Word lietotnē var veikt darbu ar teksta dokumentiem:

  • izveidot jaunus dokumentus;
  • rediģēt jau esošus dokumentus;
  • saglabāt dokumentus vai mainīt dokumentu veidu un saglabāšanas vietu (sk. 6.4);
  • izdrukāt dokumentus (sk. 6.5).

Kad darbs ar dokumentiem pabeigts, lietotni var aizvērt. To var izdarīt vairākos veidos, piemēram:

  • ar cilnes File Backstage skata navigācijas rūts komandu 64;
  • piespiežot lietotnes loga aizvēršanas pogu 65 (Close).