7. Izmantotās literatūras un avotu saraksts

  1. N. Balabaka. Inflācija un tās veidi (PDF prezentācija) http://www.balabka.lv/index.html/RVT/Automobilju%20nodalja/Biznesa%20ekonomika/(17.teema)Inflaacija%20un%20taas%20veidi%20ekonomikaa.pdf
  2. http://www.vissparnaudu.lv/lv/aizdevumi/kreditu_veidi.html;jsessionid=9B92BD7E555204DFE91CA09A728CFA79
  3. http://www.bank.lv/lat/main/all/lvbank/uuv/uzd/
  4. S. Saksonova. Banku darbība, Rīga, 2008
  5. I. Tillers. Naudas pieprasījums un tā izpēte, publikācija LB mājas lapā, http://www.bank.lv/lat/print/?71880.
  6. M. Kudinska. Kreditēšana. Rīga, 2008. 126 lpp.
  7. I. Kālis. Finanšu menedžments. Rīga, 2004.190.lpp.
  8. Аннуитетные и дифференцированные виды платежей [elektroniskais resurss] -http://www.lawnow.ru