4. Kredīts, tā veidi. Kredīta atmaksas paņēmieni

Vienkāršoti kredīts jeb aizdevums ir darījums, kad juridiska vai fiziska persona uz noteiktu laika periodu nodod skaidras vai bezskaidras naudas līdzekļus citas juridiskas vai fizikas personas lietošanā.

Var apsvērt domu par aizņemšanos, ja:

· nepietiek uzkrāto līdzekļu preces iegādei, bet ienākumi ir pietiekami, lai veiktu ikmēneša maksājumus;

· ir skaidrs, ka pakalpojuma vai preces iegādei iztērētā summa „iecirstu ievērojamu robu” budžetā un ierobežotu to naudas apmēru, kas būtu jāatvēl nepieciešamajiem ikdienas izdevumiem;

· preces iegādei nav vēlēšanās iztērēt uzkrājumus.

Aizņēmums cilvēkam ir papildus saistības un atbildība, tāpēc tas uzlabos dzīves kvalitāti tikai tad, ja cilvēks patiesi var to atļauties - tas nozīmē:

· regulārie ienākumi ir pietiekami lieli un stabili, lai veiktu ikmēneša maksājumus;

· ja kopējie ikmēneša maksājumi par aizņēmumiem nepārsniedz 30-40% no ienākumiem;

· ja, noformējot kredītu, pēc visu ikmēneša maksājumu (kredītu pamatsummas un procentu maksājumiem) atskaitīšanas no cilvēka un viņa ģimenes neto ieņēmumu kopsummas uz katru ģimenes locekli paliek pāri summai, kas nav mazāka kā LR Centrālās statistikas pārvaldes aprēķinātais iztikas minimums (aprēķināto iztikas minimumu varat uzzināt šeit: www.csb.gov.lv);

· vēlams veidot uzkrājumus „nebaltām dienām” vismaz 10% apmērā no saviem ikmēneša ienākumiem.

Pildot savas kredītsaistības ir jābūt disciplinētam, jo no tā ir atkarīga kredītvēsture. Laba kredītvēsture ļaus nākotnē saņemt izdevīgākus kredīta nosacījumus. Savu kredītvēsturi var apliecināt ar dokumentiem par savām iepriekšējām vai esošām finanšu saistībām. Sākot ar 2008.gada 1.janvari darbu ir uzsācis Latvijas Bankas Kredītu reģistrs, kas nodrošina ziņu par aizņēmējiem un aizņēmēju galviniekiem, viņu saistībām un to izpildes gaitu vākšanu, centralizētu uzkrāšanu un glabāšanu.

Pozitīvu kredītvēsturi veido disciplinēta kredītu saistību izpilde. Par pozitīvu tiek arī uzskatīts, ja agrāk, paredzot grūtības ar kāda kredīta atmaksu, aizņēmējs vienojas ar aizdevēju par īpašuma pārdošanu un pilnībā nokārtoja savas kredītsaistības.

Savukārt, problēmas ar kredītu atmaksu, sākot ar kavētiem maksājumiem un beidzot ar neatmaksātu kredītu, veido negatīvu kredītvēsturi.

Kredīti klientiem, kuriem ir bijušas problēmas ar kredītu atmaksu, no banku puses tiek uzskatīti par riskantiem un tāpēc tiem tiek piemērota augstāka procentu likme. Kredīts var tikt arī atteikts pavisam.

Kam jāpievērš uzmanība, uzņemoties kredītsaistības?

Uzņemoties jebkuras kredītsaistības, rūpīgi izvērtējiet kredītsaistību attiecību pret Jūsu tagadējo un nākotnē gaidāmo materiālo stāvokli – vai mans darbs ir stabils; vai man būs pietiekoši ienākumi, lai kredītu atmaksātu? Turklāt, ņemot hipotekāro kredītu, izvērtēšana jāveic īpaši rūpīgi un apdomīgi, jo kredīta termiņš iespējams ļoti garš un tādejādi neskaidrība par nākotni ir lielāka nekā par īsākiem patēriņa kredītiem.

Tādēļ pirms plānojiet uzņemties jebkādas kredītsaistības, rūpīgi apdomājiet vai sīkāk iztaujājiet kredītspeciālistu par sev izdevīgāko:

 1. maksājuma veidu - atmaksāt kredītu ar vienāda lieluma regulāriem maksājumiem vai vienāda lieluma pamatsummas maksājumiem. Pirmajā gadījumā kredīta maksājumi ir nemainīgi un procenti ikmēneša maksājumam tiek aprēķināti no kopējās aizņēmuma summas. Otrajā gadījumā maksājumi katru mēnesi samazinās, jo procenti ikmēneša maksājumiem tiek aprēķināti no atlikušās kredīta pamatsummas, kas vēl jāatmaksā. Sākumā šī summa var būt lielāka, taču vēlāk tā samazinās par pirmajā gadījumā minēto ikmēneša maksājumu.
 2. kredīta valūtu. Valūtas kurss var svārstīties, un šīs svārstības var ietekmēt arī ikmēneša maksājumu apmēru. Tāpēc, konsultējoties ar finanšu iestāžu speciālistiem, rūpīgi izvērtējiet, kādā valūtā Jums izdevīgāk aizņemties.
 3. kredīta ķīlu (ja tāda ir nepieciešama) – pārliecinieties, vai plānotā ķīla, piemēram, dzīvoklis, atbilst nepieciešamās ķīlas vērtībai.
 4. atmaksas termiņu - jo garāks būs Jūsu izvēlētais termiņš, jo lielāku pārmaksu Jūs veiksiet. Protams, jāņem vērā arī tas, cik lielu summu Jūs mēnesī varat veltīt kredīta dzēšanai.
 5. iespējamo risinājumu pēkšņu finansiālu grūtību gadījumā (piemēram, “kredīta brīvdienām”).
 6. kredītdevēju un kredīta līgumu. Pievērsiet uzmanību:

· Kredītdevēja reputācijai (vai tā ir stabila un uzticama finanšu iestāde);

· Konkrētajam kredīta piedāvājumam – rūpīgi izpētiet vai izprotiet visus kredīta nosacījumus un līgumā noteiktās saistības. Noskaidrojiet pie kredīta speciālista visus neskaidros jautājumus, pat, ja tie šķiet nenozīmīgi. Kredīta speciālista pienākums ir atbildēt un izskaidrot visas neskaidrības.

· Salīdziniet kredīta piedāvājumu ar citu kredītdevēju piedāvājumiem (īpašu uzmanību pievēršot procentu likmju veidošanas principam, kā arī soda procentiem, kas paredzēti par atmaksas grafika neievērošanu) – atcerieties, salīdziniet tikai vienādos kritērijus!

7. kredīta procentu likmi:

· Mainīgās likmes priekšrocības ir tās, ka parasti tām ir zemāki % nekā fiksētajām likmēm. Tas tādēļ, ka daļu no % likmju svārstības riska uzņemas klients, kuram (parasti) pēc 3-6 mēnešiem tiek veikts procentu maksājumu pārrēķins, kā rezultātā ikmēneša maksājums var gan pieaugt, gan samazināties, atkarībā no procentu likmju izmaiņām.

· Fiksētās procentu likmes atbrīvo klientu no jebkādām raizēm par iespējamo procentu maksājumu pieaugumu saistībā ar ekonomisko svārstību ietekmētām izmaiņām naudas tirgū. Risku par procentu pieaugumu uzņemas banka un klienta procentu maksājumi nemainās visu līguma darbības termiņu. Tiesa gan - fiksētās procentu likmes parasti ir augstākas par mainīgajām.

Jāpievērš uzmanība arī gada procentu likmei (GPL), kas kredītdevējam ir obligāti jānorāda aizdevuma piedāvājumā un tiek veidota pēc vienādiem kritērijiem visās finanšu iestādēs. GPL ietver kredīta kopējās izmaksas, ieskaitot procentus un visas citas zināmās papildus maksas un komisijas, kas patērētājam jāmaksā par kredītu. Apdomājiet, vai Jums ar esošajiem finanšu līdzekļiem izdosies segt arī pārējos GPL iekļautos maksājumus, ne tikai ikmēneša kredītmaksājumus?


Kredīta veidi

Tirgū pastāv dažādi kredītu veidi, kurus var grupēt pēc dažādiem kritērijiem - pēc nodrošinājuma veida, pēc termiņa un procentu noteikumiem, pēc aizņēmējiem un aizņēmuma mērķiem u.c.

 • Kredītlīnija, overdrafts

Kredītlīnija jeb overdrafts privātpersonām ir īstermiņa aizdevums, kas paredzēts, situācijai, kad nepieciešama papildus naudas summa ikdienas pirkumiem. Tā ir iespēja ērti aizņemties naudu no bankas un tērēt vairāk, nekā ir Jūsu kontā. Kredītlīnija tiek piesaistīta Jūsu norēķinu kontam. Par nodrošinājumu kalpo klienta darba alga vai citi regulārie ienākumi.

Lai saņemtu kredītlīniju nepieciešams:

  • regulāri algas ieskaitījumi bankas kontā;
  • personu apliecinošs dokuments;
  • aizņēmēja ienākumus apliecinošs dokuments (atbilstošs finanšu iestādes prasībām).

 • Hipotekārais kredīts

Hipotekārais kredīts ir naudas aizdevums, kam par ķīlu kalpo nekustamais īpašums. Parasti šie ir ilgtermiņa kredīti - līdz 40 gadiem. Mērķi šāda kredīta ņemšanai var būt dažādi - dzīvokļa iegāde, remonts, celtniecība, kā arī lielu pirkumu, piemēram, automašīnas iegāde.

Kredīta neatmaksāšanas gadījumā naudas aizdevējam (bankai vai citai kredītiestādei) ir tiesības uz aizņēmēja ķīlu.

Lai saņemtu hipotekāro kredītu, nepieciešams:

  • ķīla (nekustamais īpašums);
  • aizņēmēja ienākumus apliecinošs dokuments (atbilstošs finanšu iestādes prasībām);
  • galvotājs un viņa ienākumus apliecinošs dokuments (atbilstošs finanšu iestādes prasībām).

 • Patēriņa kredīts

Patēriņa kredīts ir finanšu iestādes aizdevums patērētājam. No citiem kredītiem tas atšķiras galvenokārt ar to, ka domāts tikai fizisku personu personīgai lietošanai, nevis saimnieciskai darbībai – uzņēmuma attīstībai u.tml., un tam lielākoties nav nepieciešams nodrošinājums jeb ķīla. Parasti patēriņa kredītam ir arī salīdzinoši īss atmaksas periods, piemēram, atšķirībā no hipotekārā kredīta - 30 gadi, un kredīta summas parasti nav lielākas kā 8 līdz 10 algu apmērā.

Patēriņa kredīts var būt gan kā naudas aizdevums jeb kredīts (skaidra nauda, nauda ar pārskaitījumu, kredītkarte, overdrafts u.tml.), gan kā preču vai pakalpojumu (ceļojums, sadzīves tehnika, remonts, mēbeles, automašīna u.tml.) finansējums.

 • Līzings

Līzings ir finanšu pakalpojums, kas pēc būtības ir līzinga objekta noma. Līzinga devējs nodod līzinga ņēmējam tiesības izmantot līzinga objektu apmaiņā pret līgumā noteiktajiem maksājumiem.

Latvijā ir pieejami vairāki līzinga veidi – finanšu, operatīvais un pilna servisa līzings.

Izmantojot līzingu, iespējams iegādāties ne tikai automašīnas, bet arī nekustamo īpašumu, komerctransportu, ražošanas iekārtas, elektropreces un sadzīves tehniku, kā arī patēriņa preces.

  • Finanšu līzings

Finanšu līzinga (noma ar izpirkumu) gadījumā līzinga kompānija klienta uzdevumā iegādājas līzinga objektu, un nodod to klienta lietošanā uz abpusēji saskaņotiem noteikumiem. Līdz ar pēdējā līzinga maksājuma veikšanu objekts pāriet klienta īpašumā.

  • Operatīvais līzings

Operatīvā līzinga jeb nomas gadījumā līzinga ņēmējs (nomnieks) veic nomas maksājumus visu līzinga periodu, pretī saņemot tiesības lietot nomas priekšmetu. Operatīvā līzinga nomas maksājumi ir mazāki nekā finanšu līzinga gadījumā.

Nomas periodam beidzoties, klientam ir iespēja:

· Automašīnu izpirkt (uzreiz vai maksājot pakāpeniski);

· Nodot automašīnu atpakaļ līzinga sabiedrībai;

· Atrast automašīnai citu pircēju;

· Nodot līzinga sabiedrībai nomāto automašīnu kā pirmo iemaksu.

  • Pilna servisa līzings

Pilna servisa līzinga gadījumā, papildus līzinga objektam, klientam tiek piedāvātas arī citas priekšrocības – klienta vietā tiek veikta automašīnas apdrošināšana, reģistrēšana CSDD, nosegtas ikgadējās transporta līdzekļa nodevas u.c. pakalpojumi. Izmaksas par šiem pakalpojumiem tiek pieskaitītas ikmēneša līzinga maksājumiem.

Kredīta atmaksas paņēmieni

Mūsdienās pastāv vairāki kredīta atmaksas paņēmieni, bet galvenokārt izmanto četrus paņēmienus:

· Anuitātes grafiks (anuitātes metode)

· Lineāro maksājumu grafiks (lineārā metode)

· Vienreizējais maksājums

· Individuālais grafiks

Vienreizējais maksājums – aizdevums tiek dzēsts vienā maksājumā. Ka piemēru, var pieminēt overdrafta izmantošanu – kad klients izmanto maksājumu karti ar overdrafta līniju, viņš saņem kredītu, bet pēc algas saņemšanas maksājumu kartes kontā viss overdrafts ar procentiem tiek dzēsts. [2]

Individuālais grafiks paredz iespēju atlikt procentu un pamatsummas maksājumu (kredīta brīvdienas). Pēc tām klients segs tos procentus un pamatsummas maksājumus kopā ar citiem maksājumiem. [2]

Anuitāte – periodiskie maksājumi vienādās summās. Maksājumi iekļauj sevī aizdevumu summas daļu un procentu maksājumus. [2]

Anuitātes maksājumu grafiks

3. attēls. Anuitātes maksājumu grafiks [3]

Anuitāte var būt ar maksājumiem perioda beigās (lat.- postnumerando) vai perioda sākumā (lat. -prenumerando).

Matemātiskā formula anuitātes maksājumu aprēķināšanai:

Anuitātes formula

kur

· A – anuitātes maksājumu summa

· S – aizdevuma summa

· p – periodu procentu likme (0.00)

· n – aizdevuma maksāšanas periodu skaits

Lineāro maksājumu grafiks – maksājumi, kur pamatsummas daļas ir vienādas, bet procentu daļa ir atkarīga no atlikušas, neatmaksātas summas. [3]

Lineāro maksājumu grafiks

4. attēls. Lineāro maksājumu grafiks [3]

Lineāro maksājumu grafika atšķirība no anuitātes

 • Maksājuma summas nemainīgums anuitātes gadījumā un maksājuma summas samazinājums lineāra maksājuma grafika gadījumā
 • Liela maksājumu summa, kredīta atmaksāšanas sakumā lineāra maksājuma grafika gadījumā, salīdzinot ar anuitāti.
 • Procentu maksājumi, maksājot pēc anuitātes metodes, ir lielāki nekā maksājot pēc lineārās metodes (skatīt 4. jautājumu- piemēru).

Piemērs. Izsniegts kredīts 50000 Ls apmērā uz 10 gadiem ar nominālo procentu likmi 7% gadā. Sastādīt precīzu kredīta dzēšanas plānu, ja kredītu dzēš:

a) ar periodiskiem maksājumiem perioda beigās (anuitātes metode);

b) katra perioda beigās atdodot vienādu daļu un procentus (lineārā metode).

a) ar periodiskiem maksājumiem perioda beigās (anuitātes metode)

periods

parāda atlikums perioda sākumā

maksājamā daļa % segšanai

maksājamā daļa parāda segšanai

maksājuma lielums

1

50000

3500

3618.87514

7118.88

2

46381.1249

3246.68

3872.1964

7118.88

3

42508.9285

2975.62

4143.25014

7118.88

4

38365.6783

2685.6

4433.27765

7118.88

5

33932.4007

2375.27

4743.60709

7118.88

6

29188.7936

2043.22

5075.65959

7118.88

7

24113.134

1687.92

5430.95576

7118.88

8

18682.1782

1307.75

5811.12266

7118.88

9

12871.0556

900.974

6217.90125

7118.88

10

6653.15433

465.721

6653.15433

7118.88


Kopā

21188.8

50000

71188.8

b) katra perioda beigās atdodot vienādu daļu un procentus (lineārā metode).

periods

parāda atlikums perioda sākumā

maksājamā daļa % segšanai

maksājamā daļa parāda segšanai

maksājuma lielums

1

50000

3500

5000

8500

2

45000

3150

5000

8150

3

40000

2800

5000

7800

4

35000

2450

5000

7450

5

30000

2100

5000

7100

6

25000

1750

5000

6750

7

20000

1400

5000

6400

8

15000

1050

5000

6050

9

10000

700

5000

5700

10

5000

350

5000

5350


Kopā

19250

50000

69250Kā ir redzams, anuitātes gadījumā samaksa par kredītu ir lielāka nekā lineārā metodē, bet maksājuma lielums katrā periodā ir vienāds, savukārt, lineārās metodes gadījumā sakumā ir salīdzinoši liela maksājumu summa, bet ar laiku tā samazinās.