1. Nauda, tās veidi, funkcijas un īpašības

Naudas definīcijas:

 • Nauda ir viss tas, ko cilvēki ir akceptējuši kā maiņas līdzekli par precēm un pakalpojumiem;
 • Nauda ir īpaša prece jeb vispārējs ekvivalents, ar kuru var izteikt visu citu preču vērtību;
 • Nauda ir valsts likumdošanas aktos oficiāli noteikta abstrakta vērtības vienība, ar kuras starpniecību skaitliski izsakāma jebkura cita priekšmeta vērtība.

Naudas veidi:

· Skaidrā (monētas, papīra nauda)

· Bezskaidrā (elektroniskā)

Nauda pilda šādas funkcijas:
Nauda kā universāls apgrozības (maksāšanas, maiņas ) līdzeklis;

 • Nauda kā vērtības mērs. Tas ļauj samērot jebkuras preces, dod iespēju preču un pakalpojumu vērtību izteikt cenās;
 • Nauda kā bagātības uzkrāšanas un saglabāšanas līdzeklis. Naudas uzkrāšana un glabāšana bankā ir uzkrāšana naudas formā;
 • Nauda kā sabiedrisks spēks;
 • Nauda kā ekonomiskās politikas instruments. Naudas un preču tirgus mijiedarbība nosaka visas tautsaimniecības līdzsvaru.
 • Nauda kā informācijas nesējs (statistikā, uzņēmējdarbībā, finansēs, banku operācijās un tml)

Naudas īpašības

Lai nauda tiktu akceptēta kā maksāšanas līdzeklis un varētu pildīt savas funkcijas, tai ir jāpiemīt īpašībām, kas padara naudas lietošanu ilglaicīgu un izdevīgu:

 • Uzticība;
 • Viendabīgums;
 • Dalāmība;
 • Ērta lietošana;
 • Ilga lietojamība;
 • Aizsardzība pret viltojumiem;
 • Ierobežots piedāvājums;
 • Pirktspēja.