3. Valūtas kursu ietekmējošie faktori

Valūtas kursu ietekmējošie faktori ir:

• ekonomiskās augsmes rādītāji (pēc nacionālā bruto iekšzemes kopprodukta);
• nacionālās naudas pirktspējas attiecībā pret cenu līmeņa izmaiņām valstī;
• salīdzināmie procentu likmju līmeņi ( veicot korekcijas ievērojot inflāciju): valstis ar reāli augstāku procenta likmi būs patīkamākas kapitāla ieguldījumiem, rezultātā paaugstināsies nacionālās valūtas kurss;
• spekulatīvās operācijas valūtu tirgū;
• maksājumu bilances stāvoklis un tā tendences, atkarības pakāpe no ārējiem enerģijas un izejvielu avotiem;
• valsts centrālās bankas politika un valsts politika, valsts darbība valūtu tirgū;
• valsts maksātspēja un uzticība nacionālai valūtai starptautiskos tirgos: ja valsts ekonomisko stāvokli augstu vērtē pasaulē, tad viņas valūta skaitās spēcīga un var tikt pārdota par vēl izdevīgāku cenu nekā tādas valsts naudas vienību, kura skaitās vāja;
• inflācijas prognozes, naudas masas pieaugums iekšējā tirgū.

Katrai valstij ir sava nauda (valūta). Valsts naudas vērtība tiek salīdzināta gan iekšējā, gan ārējā tirgū. Iekšējā tirgū naudas vērtība ir tās pirktspēja, ārējā tirgū naudas vērtību nosaka salīdzinot to ar citām valūtām. Naudas kursu valstī nosaka valsts centrālā banka, kura izlaiž naudu. Visi valūtas kursi ir mainīgi. Stabilas valūtas kursam svārstības ir nelielas. Šādas valūtas labprāt pieņem apmaiņai lielākā daļa valstu. Lai saglabātu savas valsts naudas kursu, centrālā banka seko naudas vērtībai ārējā tirgū.

Devalvācija ir naudas kursa krišanās attiecībā pret ārvalstu valūtām, savukārt revalvācija ir naudas vērtības celšanās attiecībā pret ārvalstu valūtām.