1. Definīcijas

Valūtas kurss- Cena, par kādu pērk vai pārdod valūtu, valūtas tirgū.

Valūtas tirgus- rodas jebkur, kur viena valūta tiek apmainīta pret otru. Tas ir viennozīmīgi vislielākais pasaules tirgus, ja mēra naudas daudzums, kas tiek tur apmainīts, jo tas sevī ietver tirdzniecību starp vislielākajām pasaules bankām, centrālajām bankā, valūtas spekulantiem, starptautiskajiem uzņēmumiem, valdībām, kā arī citiem finansu tirgiem un institūcijām.

Galvenie valūtas tirgus dalībnieki ir:

  • centrālās bankas,
  • valūtas biržas,
  • brokeru kompānijas,
  • komercbankas,
  • investīciju fondi,
  • firmas, kas veic darījumus ar valūtu,
  • privātpersonas.

Valūta ir maiņas vienība, lai veicinātu preču un pakalpojumu tirdzniecību. Tā ir naudas paveids, un to saprot tieši kā maiņas līdzekli, nevis kaut ko vērtīgu pašu par sevi.

Parasti katrai valstij ir monopols uz tās izdotu valūtu, ko kontrolē tās centrālā banka.

Peldošs valūtas kurss ir tāda valūtas kursa shēma, kurā valūtas vērtībai ir ļauts mainīties līdz ar valūtas tirgu. Valūta, kura izmanto peldošo kursu tiek saukta par peldošu valūtu.

Valūtas kursa shēma ir tas kā valsts nosaka savas valūtas vērtību pret citām ārvalstu valūtām valūtu tirgū. Šīs shēmas ir ļoti saistītas ar centrālās bankas monetāro politiku un bieži ir atkarīgas no tiem pašiem faktoriem.

Valūtas kotēšana-valūtas cenas noteikšanas process.

Valūtas kurss