6. Izmantotās literatūras un avotu saraksts

1. Gods U. Makroekonomika. – Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2004. – 356 lpp.

2. Н. Г.Мэнкью. Принципы макроэкономики.- Санкт – Петербург: ООО „Питер Принт”. – 2003. – 573 lpp.

3. Paula D. Inflācija un tautsaimniecība. Skatīts internetā 20.04.2009. http://www.bank.lv/lat/main/press/pubrun/avrev/avrev_07/avrev_07/paula/

4. en.wikipedia.org/wiki/Purchasing_power

5. www.fm.gov.lv/publikacijas/inflacija/200803.pdf

6. http://www.ecb.int/home/pdf/students/booklet_lv.pdf