4. Kopsavilkums

Inflācija ir vispārēja cenu līmeņa celšanās un naudas pirktspējas krišanās un kā inflāciju raksturojošo mērvienību lieto patēriņa cenu indeksu (PCI), kurš atspoguļo patēriņa preču un pakalpojumu izlases vērtības maiņu pārskata periodā attiecībā pret iepriekšējo periodu.

 Vidējais cenu līmenis ekonomikā noved pie naudas piedāvājuma un pieprasījuma līdzsvara. Kad Centrālā banka palielina naudas piedāvājumu, tas izsauc cenu līmeņa pieaugumu. Pastāvīgs naudas piedāvājuma pieaugums noved pie nepārtrauktas inflācijas.

Daudzi cilvēki uzskata, ka inflācija padara viņus nabadzīgākus, jo viņu iegādājamajām precēm cenas palielinās. Šāds uzskats ir kļūdains, jo vienlaicīgi ar cenu pieaugumu pieaug arī nominālie ienākumi.