5. Izmantotās literatūras un avotu saraksts

1. S. Saksonova, Banku darbība, 2006.g., Latvijas komercbanku asociācijas Konsultāciju un mācību centrs, 90-197. lpp.

2. www.ieguldi.lv/publc/28637.html [skatīts: 25.05.2010]

3. http://www.bank.lv/lat/print/?71666 [skatīts: 25.05.2010]

4.http://db.lv/r/460-finanses/141459-lb-pieaudzis-naudas-daudzums-apgroziba [skatīts: 25.05.2010]

5. http://www.financenet.lv/zinas/128361 sogad_par_2025_samazinajies_pieejamais_naudas_daudzums [skatīts: 25.05.2010]

6. http://likumi.lv/doc.php?id=186645 [skatīts: 26.05.2010]

7. http://likumi.lv/doc.php?id=186645 [skatīts: 26.05.2010]

8. http://www.ieguldi.lv/public/28637.html [skatīts: 26.05.2010]

9. http://www.ieguldi.lv/public/28637.html [skatīts: 26.05.2010]

10. www.bank.lv [skatīts: 26.05.2010]