6. Kopsavilkums

No Fišera vienādojuma starp visiem komponentiem veidojas vairākas sakarības. Tātad ja naudas aprites ātrums (V), pieaug, tad M samazinās, bet ja saražoto preču un palapojumu daudzums (Q) un vidējā preču un pakalpojumu cena (P) pieaug, tad M palielinās. Ātrāka naudas vienības aprite nozīmē, ka apgrozībā ir nepieciešams mazāks naudas daudzums.

Izanalizējot naudas veicamās funkcijas, kļūst skaidrs, ka tautsaimniecībā ir jābūt kādam nepieciešamam naudas daudzumam, kas nodrošinātu optimālu ekonomikas funkcionēšanu. Citiem vārdiem runājot, būtu jānosaka, kādu naudas daudzumu pieprasa tautsaimniecība. Ekonomikas teorijā nepastāv vienota uzskata par naudas pieprasījuma noteikšanu. Tātad var secināt, ka naudas pieprasījumam būtu jābūt vienādam ar naudas piedāvājumu.