2. Naudas masa apgrozībā (M)

Naudas masu apgrozībā un aktīvos (kopējo apgrozībā esošo naudas apjomu) sauc par naudas piedāvājumu, un to apzīmē ar M savienojumā ar naudas rādītājiem M0, M1, utt. [3, 113]

No Fišera vienādojuma var izteikt naudas masu apgrozībā un iegūst, ka

Naudas Masa.

No šī vienādojuma starp visiem komponentiem veidojas vairākas sakarības. Tātad ja naudas aprites ātrums (V), pieaug, tad M samazinās, bet ja saražoto preču un palapojumu daudzums (Q) un vidējā preču un pakalpojumu cena (P) pieaug, tad M palielinās. [2, 351] Ātrāka naudas vienības aprite nozīmē, ka apgrozībā ir nepieciešams mazāks naudas daudzums. [2, 351]

Izanalizējot naudas veicamās funkcijas, kļūst skaidrs, ka tautsaimniecībā ir jābūt kādam nepieciešamam naudas daudzumam, kas nodrošinātu optimālu ekonomikas funkcionēšanu. Citiem vārdiem runājot, būtu jānosaka, kādu naudas daudzumu pieprasa tautsaimniecība. Ekonomikas teorijā nepastāv vienota uzskata par naudas pieprasījuma noteikšanu. [8, 150] Tātad var secināt, ka naudas pieprasījumam būtu jābūt vienādam ar naudas piedāvājumu. Arī naudas pieprasījumu var izteikt no Fišera vienādojuma un iegūst vairākas sakarības:

  • Ja vidējais cenu līmenis (P) palielinās, tad naudas pieprasījums arī palielinās;
  • Ja palielinās reālais ražošanas apjoms (Q), tad arī naudas pieprasījums palielinās;
  • Ja naudas vienības apgrozības ātrums (V) palielinās, tad pieprasījums pēc naudas samazinās. [3, 108]
AD AS Grafiks

Attēlā var aplūkot shematiski, kas notiek, ja cena palielinās, līdz ar to naudas daudzums apgrozībā palielinās!