5. Izmantotās literatūras un avotu saraksts

1. E. Kassalis “Makroekonomika” // LU Valsts Administrācijas skola 1995.

2. G. Libermanis “Nauda, inflācija” // SIA “Kamene” LU Starpnozaru konsultāciju centrs “Ekonomists”, Rīga 1999.

3. Dž. F. Stenleiks “Ekonomikas pamati” // Zvaigzne ABC 1997.