3. Kopsavilkums

Nauda ir īpaša prece jeb vispārējs ekvivalents, ar kuru var izteikt visu citu preču vērtību.

Nauda pilda šādas funkcijas:

 • Nauda kā apgrozības līdzeklis,
 • Nauda kā vērtības mērs,
 • Nauda kā bagātības uzkrāšanas un saglabāšanas līdzeklis,
 • Maksāšanas līdzeklis. 

Lai nauda tiktu akceptēta kā maksāšanas līdzeklis un varētu pildīt savas funkcijas, tai ir jāpiemīt īpašībām, kas padara naudas lietošanu ilglaicīgu un izdevīgu:

 • Uzticība;
 • Viendabīgums;
 • Dalāmība;
 • Ērta lietošana;
 • Ilga lietojamība;
 • Aizsardzība pret viltojumiem;
 • Ierobežots piedāvājums;
 • Pirktspēja.