6. Jautājumi – pārbaudi sevi pats

1. Kādi faktori var izraisīt izmaksu inflāciju?

2. Kāds varētu būt uzņēmuma vadītājam motīvs palielināt uzņēmuma peļņas daļu?

3. Kādas sekas ir ražošanas faktoru cenu pieaugumam?

4. Kāpēc ir grūti praksē identificēt inflācijas veidu?

5. Kādi ir izmaksu inflācijas izraisošie iekšējie un ārējie faktori?

6. Kādam nolūkam nepieciešams PCI?

7. Cik preču ietilpst Latvijas patēriņa grozā?

8. PCI un inflācijas temps tiek aprēķināts koeficienta veidā vai procentu veidā?

9. Kāda iestāde Latvijā aprēķina un publicē PCI?

10. Kāda atšķirība ir starp PCI un inflācijas tempu?

11. Pieaugot ražošanas resursu cenām, kas notiks ar produkta cenu un konkurētspēju?

12. Vai valsts vienmēr var ietekmēt izmaksu inflācijas rašanos, kāpēc, piemērs/i?

13. Kāpēc energoresursu cenu pieaugums ir ļoti liels izmaksu inflācijas rašanās risks?

14. Vai monetārā un fiskālā politika vienmēr var mazināt izmaksu inflācijas pieauguma tempus, kāpēc?

15. Kāpēc tautsaimniecības nozaru struktūrai jābūt daudzveidīgai?

16. Kāpēc monopolstāvoklis var izraisīt izmaksu inflāciju?

17. Kādi ir/bija iespējamie izmaksu inflācijas cēloņi Latvijā?