2. Izmaksu inflācija

Uzņēmumiem veicot saimniecisko darbību jārēķinās ar noteiktiem izdevumiem, parasti, tos plāno un iekļauj produkcijas pašizmaksā, un izmaksu inflācija ir faktors, kas ietekmē izmaksas, līdz ar to, arī preces cenu. Plānojot izmaksas, ir jāparedz, ka var pieaugt ražošanas resursu cenas, kas var norādīt uz izmaksu inflāciju, bet ne vienmēr ražošanas faktoru cenu pieaugums tiek uzskatīts par izmaksu inflāciju. Izmaksu inflācija ietekmē uzņēmējdarbības vidi (ekonomisko vidi), kas ietekmē uzņēmuma finanšu rādītājus, tādu kā bruto peļņa. Ekonomiskajā vidē ietilpst vēl daudz citi elementi, piemēram, nodokļu politika, valsts ekonomiskā izaugsme un citi elementi, bet par tiem sīkāk netiks runāts, jo galvenā uzmanība tiek pievērsta izmaksu inflācijai. [8.16-19 lpp]

Lai precīzāk noskaidrotu, kas ir izmaksu inflācija, tiek dota izmaksu inflācijas definīcija.

Izmaksu inflācija – (cost-push inflation) inflācija, kuras cēlonis ir izdevumu palielināšanās algām, materiāliem u.c. [1. 45lpp]