14.4. Izmaksu inflācija un tās palielināšanas un samazināšanas pasākumi

Šis atbalsta materiāls skolotājiem ir izveidots saskaņā ar standarta Biznesa ekonomikas pamati prasībām.

Gatavojoties stundām, skolotāji varēs izmantot šo materiālu gan prezentāciju sagatavošanai, gan tēmas mutiskajam izklāstam, gan audzēkņu zināšanu pārbaudei, izmantojot sagatavotos jautājumus no sadaļas „pārbaudi sevi pats”. Atbildes uz uzdotiem jautājumiem ir sniegtas tēmas izklāstā.

 Materiāls ir loģisks 14.3 tēmas turpinājums, tas ir izveidots tā, ka audzēkņi pēc tēmas apgūšanas zinās, kā veidojas izmaksu inflācija, kādi pastāv pretinflācijas pasākumi. 

Materiālā ir sniegti statistiskie dati, piemēri, teorija un spriedumi par teoriju un statistiskajiem datiem.Tēmas nobeigumā ir atrodams kopsavilkums.