6. Jautājumi – pārbaudi sevi pats

1. Kas ir inflācija un kad tā rodas?

2. Kam domāts patēriņa cenu indekss?

3. Kādi ir pieprasījuma un izmaksu inflācijas cēloni?

4. Kādas ir sekas no kopēja pieprasījuma pieauguma?

5. Kādas ir sekas no ražošanas izmaksu pieauguma?

6. Pastāstiet kā veidojas inflācijas spirāle?

7. Kādi ir izmaksu pieauguma izraisošie endogenie (iekšējie) apstākļi?

8. Kādi ir izmaksu pieauguma izraisošie eksogēnie (ārējie) apstākļi?

9. Kā aprēķināt inflācijas tempu?

10. Kādas atšķirības pastāv starp pieprasījuma un izmaksu inflācijas AS AD grafikiem?

11. Kādi faktori var izraisīt izmaksu inflāciju?