3. Inflācijas tempu aprēķināšana pēc dotajiem patēriņu cenu indeksiem

Inflācijas noteikšanai lieto patēriņa cenu indeksu (PCI). To aprēķina kā attiecību starp patēriņa groza cenu pārskata periodā un analoģiska patēriņa groza cenu bāzes gadā. Tādējādi ar inflāciju jāsaprot tikai patēriņa cenu līmeņa vispārējs kāpums. [1]

PCI = (patēriņa groza vērtība pārskata gadā / patēriņa groza vērtība bāzes gadā) x 100%.

Izmantojot patēriņa cenu indeksu (PCI) var aprēķināt noteikta gada inflācijas tempu pēc formulas:

Inflācijas temps = ((PCI pārskata gadā – PCI iepriekšējā gadā) / PCI iepriekšējā gadā) * 100%.

Piemērs. Izmantojot tabulā ievietotos datus, aprēķiniet inflācijas tempu katram gadam!

Gads

Patēriņa cenu indekss (%)

Inflācijas temps (%)

1998

100

-

1999

102

2%

2000

105

2,9%

2001

110

4,8%

2002

115

4,5%

Aprēķins:

Inflācijas temps 1999. gadā = Aprēķins 1 * 100 = 2%.

Inflācijas temps 2000. gadā = Aprēķins 2 * 100 = 2,9%.

Inflācijas temps 2001. gadā = Aprēķins 3 * 100 = 4,8%.

Inflācijas temps 2002. gadā = Aprēķins 4 * 100 = 4,5%.

Tas nozīme, ka 1999. gadā inflācijas temps bija 2%, 2000. gadā tas sasniedza jau 2,9%. 2001. gadā inflācijas temps – 4,8%, kas gandrīz divos reizēs lielāks nekā 2000. gadā, un 2002. gadā tas ir 4,5%.

[1]