2. Izmaksu inflācija

2. Izmaksu inflācija

Izmaksu inflācija - veidojas gadījumā, kad samazinās kopējais piedāvājums sakarā ar izmaksu paaugstināšanos. [7]

Piedāvājums jeb izmaksu inflācija – attīstības pamatā ir ražošanas izmaksu pieaugums. [3]

Izmaksu inflācija rodas uzņēmumiem palielinot cenas lai izvairītos no zaudējumiem, ko nes ražošanas palielināšanās. Izmaksu pieaugumu izraisa dažādi apstākļi gan endogenie (iekšējie), gan eksogēnie (ārējie):

  • izejvielu un materiālu cenu pieaugums;
  • darba algas pieaugums, kas nav sabalansēts ar darba ražīguma pieau­gumu;
  • fiziski un morāli nolietotos tehnikas un tehnoloģijas izmantošana;
  • kredīta procenta kāpums;
  • ievedmuitas tarifa pieaugums un cenu līmeņa pieaugums ārzemes. [2]

Kā eksogēnos (ārējos) faktorus: vispārējs cenu pieaugums ārvalstīs, citu valstu eksportmuitu pacelšana, valūtas kursa pazemināšanās, kas padara dārgākas visas importpreces. Ja izmaksu inflācija soļo kopsolī ar bezdarbu uz ražošanas sašaurinā­šanās fona, tad šādu parādību sauc par stagflāciju [2].

Izmaksu inflācijas cēlonis ir tas, ka ievērojami palielinās ražošanas izmaksas, preces kļūst dārgākas un par to pašu naudu var iegādāties mazāku preču daudzumu. Nauda atkal kļuvusi mazvērtīgāka, naudas pirktspēja samazinājusies. [2]

Ražošanas izmaksas var palielināties, piemēram, tādā gadījuma: ja pieprasījums arvien pieaug, lai to apmierinātu, tiek palielināta esošo strādnieku darba slodze. Līdz ar to palielinās arī viņu darba alga. Tas savukārt sekmē ražošanas izmaksu un cenu pieaugumu. [1]

Tādējādi, izmaksu inflācija rodas kā objektīva nepieciešamība (sk. 1. att.).

Izmaksu inflācija

 

1. attēls. Izmaksu inflācijas veidošanas shēma [5]