14.3. Pieprasījuma inflācijas atšķirība no izmaksu inflācijas

Šis atbalsta materiāls skolotājiem ir izveidots saskaņā ar standarta Biznesa ekonomikas pamati prasībām.

Gatavojoties stundām, skolotāji varēs izmantot šo materiālu gan prezentāciju sagatavošanai, gan tēmas mutiskajam izklāstam, gan audzēkņu zināšanu pārbaudei, izmantojot sagatavotos jautājumus no sadaļas „pārbaudi sevi pats”. Atbildes uz uzdotiem jautājumiem ir sniegtas tēmas izklāstā.

Materiāls ir izveidots tā, ka audzēkņi pēc tēmas apgūšanas zinās, kas ir pieprasījuma un izmaksu inflācija, to atšķirības, varēs aprēķināt inflācijas tempus pēc dotajiem patēriņu cenu indeksiem.

Materiāls satur inflācijas tempu aprēķināšanas piemēru.

Tēmas nobeigumā ir atrodams kopsavilkums.