5. Jautājumi un uzdevumi– pārbaudi sevi pats

1. Kas ir tautsaimniecība?

2. Kas ir saimnieciskā vienība (subjekts) un kā tās klasificē?

3. Kas ir privātā un sabiedriskā mājsaimniecība?

4. Kas ir uzņēmums?

5. Paskaidrojiet tautsaimniecības aprites būtību!

6. Kas veido naudas piedāvājumu?

7. Kas ir naudas pieprasījums?

8. Raksturojiet naudas apgrozības kvantitatīvās teorijas nozīmi mūsdienās

9. Atbilstoši Keinsa teorijai, raksturojiet naudas pieprasījuma galvenos iemeslus.

10. Kas ir naudas apgrozības ātrums?

11. Kas ir naudas aprite?

12. Kāds izskatās maiņas vienādojums?

1. uzdevums

Jānis nodarbojas ar zemkopību un audzē kviešus, bet Vilis strādā lopkopībā un tirgo pienu. Abi puiši iepērkas viens pie otra, lai mājās varētu izcept maizi. Kārtējā tirgošanās dienā abiem līdzi ir 14 eiro monētas. Jānis ir pārdevis astoņus kg kviešu – katru par 2EUR. Savukārt Vilis ir pārdevis 12 litrus piena - par 1EUR gabalā.

Aprēķināt naudas apgrozības ātrumu-V!