9. Izmantotās literatūras un avotu saraksts

1. V. Bikse. Makroekonomika. SIA „Izglītības soļi”, 2003.

2. V. Bikse. Ekonomikas teorijas pamatprincipi. SIA „Izglītības soļi”, 2007

3. http://www.dolceta.eu/latvija/Mod7/spip.php?rubrique14 (sk. 03.05.2010)