7. Kopsavilkums

  1. Ar inflāciju saprot vispārēju cenu līmeņa celšanos noteiktā laika periodā.
  2. Inflācijas periodā iedzīvotāju dzīves dārdzība pieaug, jo naudas vienības pirktspēja krītas.
  3. Inflācijas aprēķināšanai izmanto PCI, kas atspoguļo noteikta patēriņa preču un pakalpojumu kopuma (patēriņa groza) cenu izmaiņas pārskata periodā attiecībā pret bāzes periodu.
  4. Ekonomikā lieto lielumu 70, lai noteiktu, cik gadu paies, lai cenas divkāršotos, pastāvot noteiktam inflācijas tempam.
  5. Izšķir pieprasījuma un izmaksu inflāciju. Ja inflācija tiek paredzēta un atbilstoši tās līmenim katru gadu tiek indeksēti ienākumi, tad šāda inflācija draudus sabiedrībā nerada, zaudējumi no tās ir minimāli vai nav. Ekonomika ieiet inflācijas spirālē.
  6. Pastāvot pārāk augstiem inflācijas tempiem, veidojas neparedzamā inflācija. Vieni no šādas inflācijas iegūst, citi zaudē.
  7. Neprognozējamas inflācijas ieguvēji ir iedzīvotāji, kuru ienākumi nav fiksēti, aizņēmēji, ja aizdevumu procentu likme ir mazāka nekā inflācijas temps, un valdība, ja tā ir aizņēmusies naudas līdzekļus iekšējā tirgū uz ilgāku laiku, turklāt ar fiksētu procentu likmi.
  8. Neprognozējamas inflācijas zaudētāji ir personas, kurām ir uzkrāts ienākums, aizdevēji, jo ienākumi tiek pārdalīti debitoru labā, un iedzīvotāji, kuru ienākumi ir fiksēti.
  9. Ja inflācija sasniedz 50, 100 un pat vairāk procentus, to sauc par hiperinflāciju un tā var izsaukt naudas reformu valstī.