5. Neprognozējamās inflācijas zaudētāji

1) Personas, kurām ir uzkrāts ienākums. Tie ir naudas glabātāji termiņnoguldījumos, valsts vērtspapīros, obligācijās, akcijās. Termiņnoguldījumu, vērtspapīru procentu likmes ir fiksētas, un, ja procenta likme ir zemāka nekā inflācijas līmenis, tad ieguldītās naudas pirktspēja samazinās.

2) Kreditori, jo ienākumi tiek pārdalīti debitoru labā. Tas notiek tāpēc, ka aizdevuma laikā var strauji pieaugt inflācijas temps, bet pirms tās noteiktajā aizdevu procenta likmes sastāvā nav ietverts neparedzamās inflācijas temps. Aizdotā nauda straujas inflācijas rašanās apstākļos kļūst mazāk vērtīga nekā tās sākotnējais aizdevums. Piemēram, ja par sākotnēji aizdoto naudu ir jāmaksā aizdevumu procentu likme 9% apmērā, bet neparedzamā inflācija gadā ir 20%, tad aizdotās naudas vērtība ir samazinājusies par 20%. Naudas aizdevējs atpakaļ no debitora saņems naudas summu, kuras pirktspēja būs mazāka, nekā tas bija sākumā.

3) Iedzīvotāji, kuri saņem fiksētus nominālos ienākumus. Tie ir zemes īpašnieki, privāto pensiju saņēmēji, valsts sektorā strādājošie, it īpaši budžeta finansētās iestādēs, neperspektīvās nozarēs un citi. Fiksētās algas parasti atpaliek no cenu līmeņa pieauguma tempiem, līdz ar to šīs kategorijas iedzīvotāju reālie ienākumi ļoti samazinās. Visbiežāk inflācijas rezultātā nominālo ienākumu pieauguma tempi ir zemāki nekā vidējā cenu līmeņa pieaugums. Tas nozīmē, ka ievērojama daļa cieš no inflācijas sekām.