3. Inflācijas sekas

Viennozīmīgas atbildes uz jautājumu, vai inflācija ir labvēlīga vai slikta, atbildes nav. Ievērojamākais 20. gs. angļu ekonomists Džons Meinards Keinss pierādīja, ka mērena inflācija ir vēlama parādība ekonomikā. Inflācijas līmenis, kas vidēji gadā svārstās no 2% līdz 3% ekonomikā nerada īpašas problēmas. Neliels cenu līmeņa kāpums ekonomikā ir labvēlīga parādība, un pat ir nepieciešams to stimulēt. Tas izriet no piedāvājuma likuma. Augstākas cenas stimulē piedāvājumu, sekmē ražošanas paplašināšanu un nodarbinātības palielināšanu. Tādejādi mērena inflācija ir ražošanas attīstības un ekonomiskās aktivitātes kāpināšanas sekmētāja. [1.;94.]