14.1. Neprognozējamās inflācijas ieguvēji un zaudētāji

Šis atbalsta materiāls skolotājiem ir izveidots saskaņā ar standarta Biznesa ekonomikas pamati prasībām.

Gatavojoties stundām, skolotāji varēs izmantot šo materiālu gan prezentāciju sagatavošanai, gan tēmas mutiskajam izklāstam, gan audzēkņu zināšanu pārbaudei, izmantojot sagatavotos jautājumus no sadaļas „pārbaudi sevi pats”. Atbildes uz uzdotiem jautājumiem ir sniegtas tēmas izklāstā.

 Materiāls ir izveidots tā, ka audzēkņi pēc tēmas apgūšanas zinās, kas ir pieprasījuma un izmaksu inflācija, tās cēloņus, kādas ir inflācijas sekas, varēs noteikt neprognozējamās inflācijas ieguvējus un zaudētājus.

Tēmas nobeigumā ir atrodams kopsavilkums.