6. Izmantotās literatūras un avotu saraksts

1. R. Grēviņa, V. Kaža, K. Kroders, K. Krūzs, R. Škapars. Ekonomikas skaidrojoša vārdnīca. – Rīga: Zinātne, 2000., 19. - 535.lpp;

2. I. Allika, B.Baltača, Ē. Šumilo, T. Volkova, U. Zālītis. Ekonomikas un finanšu vārdnīca. – Rīga: Apgāds NORDEN AB, 2003., 216. - 382.lpp;

3. M. Rurāne, M. Volodina. Biznesa terminu skaidrojošā vārdnīca. – Rīga: KAMENE, 2003., 76. - 128.lpp;

4. N. Grostiņu, A. Padula. Ekonomisko terminu vārdnīca uzņēmējdarbībai. – Rīga: EKONOMISKO REFORMU INSTITŪTS, 1997., 15. - 100.lpp;

5. V. Praude. Finanšu instrumenti 1. – Rīga: SIA BURTENE, 2009., 154.-187.lpp;

6. V. Praude. Finanšu instrumenti 2. – Rīga: SIA BURTENE, 2010., 82.-105.lpp;